logo-image
International Desks

Україні завдяки нашій компетенції в усіх юридичних аспектах страхової діяльності: від відповідності регуляторним вимогам та супроводження угод зі злиття та поглинання до вирішення спорів.

Наша команда володіє значним досвідом у наданні повного спектру юридичних послуг великим страховим компаніям, страховим посередникам, страхувальникам та іншим учасникам ринку страхування, а також компаніям, що мають потребу в укладенні договору страхування. Окрім нашої відмінної кваліфікації у вирішенні стандартних питань, ми відомі завдяки нашим інноваційним рішенням щодо новітніх та складних юридичних проблем.

Нашою перевагою є можливість залучення експертів із різних практик, завдяки чому ми пропонуємо ефективне та комплексне супроводження страхового бізнесу в умовах мінливого регуляторного середовища, швидкісного технологічного прогресу та появи нових страхових продуктів.

Досвід:

Ми надавали консультації великим страховим компаніям та компаніям інших галузей з різних питань страхування, зокрема:

  • SEB Group щодо страхового, корпоративного та регуляторного права у зв'язку зі створенням страхової компанії в Україні та отриманням ліцензії на страхування життя;

  • Willis Polska SA, філії компанії Willis Group Holding, у зв'язку зі створенням присутності в Україні;

  • Allianz AG, одному з провідних світових постачальників страхових та фінансових послуг, з питань злиття та поглинання, проведення юридичного аудиту української страхової компанії, а також у зв'язку із судовим провадженням щодо стягнення коштів за договором перестрахування, пов'язаним з українською дочірньою компанією;

  • іноземній страховій компанії у зв'язку з придбанням української страхової компанії, а також реєстрацією компанії зі страхування життя в Україні та отриманням ліцензії на страхування життя;

  • провідному міжнародному страховику з питань українського права, пов'язаних із вирішенням та врегулюванням спору щодо вимог значного українського страхувальника за договором страхування від переривання у господарській діяльності.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти