logo-image
Recent Changes in Securities Market Regulation in Ukraine
Author: Diana Kondratieva
Source: Yurydychna Gazeta, 11 February 2020
Download

На тлі в цілому незмінної ситуації на ринку цінних паперів України, останні роки все ж таки спостерігається певний прогрес в деяких його сегментах. Ключові зміни, як це зрозуміло, торкнулися регулювання ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), з огляду на обраний державою курс на підвищення доступності українського ринку цінних паперів для вкладників-нерезидентів, що в свою чергу спровокувало нечуваний досі попит на внутрішньодержавні цінні папери в іноземних інвесторів. 

Зокрема, Національний банк України запровадив можливість проведення аукціонів щодо продажу ОВДП на міжнародних торгівельних  платформах, шляхом внесення постановою від 10.09.2019 № 114 змін до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик. Також було допущено первинних дилерів, які не є депозитарними установами, до кола учасників аукціонів з розміщення ОВДП.

Крім того, Національний банк послабив валютне регулювання для учасників ринку цінних паперів, а саме звільнив учасників фондового ринку, які торгують цінними паперами та забезпечують розрахунки за угодами, від необхідності отримувати від Нацбанку ліцензії на валютні операції, зокрема операції купівлі-продажу цінних паперів від резидента до нерезидента і навпаки. Всі розрахунки по таких операціях проводитимуться через банки, які мають банківську ліцензію та здійснюють валютний нагляд, в тому числі за операціями учасників фондового ринку.

В свою чергу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку також внесла низку змін до нормативно-правових актів, що регулюють ринок цінних паперів.

Рішенням НКЦПФР від 14.05.2019 р. № 250 внесено зміни до Положення про функціонування фондових бірж, якими, зокрема, врегульовано питання допуску до торгівлі цінних паперів у процесі їх емісії за умови здійснення емітентом публічної пропозиції таких цінних паперів. Також на фондову біржу покладено обов'язок приймати рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі виявлення факту недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених ст. 40 – 41-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». Комісія зобов'язала фондові біржі протягом одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням здійснити перевірку цінних паперів, які на зазначену дату знаходяться у біржовому реєстрі, та вжити визначені цією нормою заходи щодо ЦП порушників.

НКЦПФР також запровадила можливість укладення договорів торговцями цінних паперів шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому разі зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені Правилами (Рішення від 14.05.2019 р. № 249 "Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами").

Змінами також розширено тлумачення терміну "клієнт". Відтепер клієнтом вважається особа, в інтересах та за рахунок якої діє не лише сам торговець, а й номінальний утримувач на підставі відповідного договору (Рішення НКЦПФР від 14.05.2019 р. № 249).

Для більш простого і технологічного обслуговування клієнтів впроваджено нову IT-платформу для централізованого депозитарного обігу цінних паперів DEPEND Q, яка використовується на розвинених європейських ринках цінних паперів. З цього приводу Нацкомісія зауважила, що ця платформа дозволить не лише автоматизувати дуже багато функцій, які стосуються обліку цінних паперів, але кардинально підвищити якість послуг для власників цінних паперів. Найголовніше те, що нова IT-платформа забезпечить повноцінну технологічну інтеграцію України у світову облікову систему цінних паперів, суттєво підвищить можливості залучення іноземних і вітчизняних інвестиції у цінні папери.

Відносно розвитку ринку корпоративних облігацій слід відмітити, що в минулому році НКЦПФР було зареєстровано серії публічних облігацій за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС. Це стало можливим завдяки змінам, внесеним Законом України № 2210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів". Першим емітентом цінних паперів, випуск яких здійснений в Україні за світовими стандартами, став АТ "Таскомбанк".

В масштабах стратегічного розвитку ринку цінних паперів в Україні регулятори разом з Міністерством фінансів України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розробили та затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Як і в попередні роки, метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями України.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts