logo-image
Україна покращує Договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел

14 вересня 2017 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) прийняла зміни до примірного Договору купівлі-продажу електричної енергії (надалі – "PPA"). Зміни прийняті Постановою "Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії" № 1118 (надалі – "Постанова"). Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування.

PPA є договором між виробником електроенергії з відновлюваних джерел енергії та Державним підприємством "Енергоринок" (надалі – "Енергоринок"), яке має обов'язок купувати всю електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом.

Ключові нововведення включають наступне:

  • PPA діє до 1 січня 2030 року: до внесення змін примірний PPA не встановлював термін його дії, і, як правило, він зазвичай укладався на 1 рік, а потім продовжувався щорічно. В зміненому PPA зазначено, що PPA укладається строком до 1 січня 2030 року;
  • попередньо укладений PPA: PPA може бути підписаний до початку будівництва та введення в експлуатацію електростанцій. Підписаний попередній PPA починає діяти тільки тоді, коли виробник електроенергії з відновлюваних джерел енергії виконує всі обов'язкові умови, зазначені в PPA, зокрема отримання ліцензії на виробництво електроенергії, членство в Оптовому ринку електроенергії, отримання "зеленого" тарифу, тощо;
  • розширено поняття "форс-мажор": список форс-мажорних ситуацій був розширений, тепер форс-мажор буде більше зосереджений на воєнних конфліктах і пов'язаних з ними ситуаціях;
  • передача прав згідно з PPA: змінений PPA передбачає, що виробник електроенергії з відновлювальних джерел енергії може використовувати кошти, отримані від Енергоринку, як фінансовий інструмент для забезпечення прав кредиторів. Єдиною вимогою для передачі прав є письмова згода іншої сторони PPA щодо погодження передачі прав за PPA; а також
  • більше варіантів вирішення спорів: зокрема, як перший крок, PPA пропонує вирішувати спори за допомогою переговорів. Для цього можна звернутися до Центру вирішення спорів та переговорів в рамках Енергетичного співтовариства. У випадку не вирішення спору шляхом переговорів існує можливість звернутися до господарських судів України або міжнародного комерційного арбітражу згідно з Регламентом Міжнародної торгової палати (МТП) з місцем арбітражу в Парижі.

Крім того, оновлена версія примірного PPA передбачає, що Енергоринок буде замінений Гарантованим Покупцем, коли наберуть чинності всі положення Закону України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року, тобто, з 1 липня 2019 року.

Ці зміни є дуже важливими для українського ринку відновлювальної енергії, оскільки вони забезпечують більшу довіру та гарантії для потенційних інвесторів.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Ярослава Петрова та юриста Олени Січковської.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти