logo-image
Закон про запобігання мобінгу працівників

11 грудня 2022 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)" (далі – "Закон"), який покликаний забезпечити правовий захист працівника від систематичного цькування на роботі. Зокрема, Закон мітить ряд норм, які визначають поняття мобінгу, його форми, а також способи захисту прав працівників, що зазнали мобінгу.

Що таке мобінг?

Закон визначає, що мобінг – це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

У яких формах може виражатись мобінг?

Закон передбачає вичерпний перелік форм мобінгу, зокрема:

  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи тощо)
  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця тощо)
  • нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту
  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації
  • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень)
  • необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу

Які існують способи захисту працівника?

Закон вказує на декілька можливих способів реагування на мобінг, а саме, звернення зі скаргою до Держпраці, та/або звернення до суду.

Працівник також має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець чинив мобінг стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили.

Роботодавець, у свою чергу, має право за власною ініціативою звільнити працівника, який вчиняв мобінг щодо інших, якщо такий факт підтверджений рішенням суду.

Компенсація за мобінг

Працівник, який зазнав мобінгу, має право на отримання вихідної допомоги при звільненні у розмірі, що не може бути меншим ніж 3 середньомісячні заробітні плати.

Окрім цього, особа має право на (і) компенсацію на лікування, якщо мобінг спричинив ушкодження здоров'я, та (іі) відшкодування моральної шкоди, спричиненої мобінгом.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радниці Asters Інеси Летич та юристки Ірини Шапошнікової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти