logo-image
How to arrange custody of a child during the war
Author: Talina Kravtsova
Source: The Page, 30 May 2023

За час повномасштабної війни в Україні багато дітей опинились в складних життєвих умовах. Як свідчить статистика, станом на січень 2023 року понад 6 тис. дітей залишилися без батьківського піклування. З них понад 1 тис. отримали такий статус у зв’язку зі смертю одного або обох батьків.

На жаль, така статистика зовсім не втішає та актуалізує питання оформлення опіки над дітьми. Сім'ї, які мають дітей і залишилися проживати в Україні, стурбовані майбутнім своїх дітей та їхньою безпекою. До мене неодноразово зверталися батьки з питанням на кшталт – як близькі для сім'ї люди можуть легально забезпечити догляд за дитиною, яка втратила обох батьків? Як зробити так, щоб дитина не потрапила до дитячого будинку, а була взята під опіку родича чи іншої близької людини? Щоб окреслити загальні орієнтири цього непростого питання, я вирішила присвятити питанням оформлення опіки цю публікацію.

Хто займається питанням опіки

Питанням призначення опіки займаються органи опіки та піклування і створені в них служби у справах дітей. Органами опіки та піклування є місцеві державні адміністрації (районні або районні у містах).

Для того, щоб бути точною у юридичній термінології, повинна зазначити, що опіка призначається над дітьми до 14 років, а над дітьми у віці від 14 до 18 років призначається піклування. Різниця полягає в тому, що опікун в порівнянні з піклувальником має більше повноважень щодо дитини та повністю за неї відповідає. По досягненню 14 років дитина за законом вже може приймати певні рішення щодо себе самостійно. Зокрема, з 14 років дитина має право вчиняти дрібні побутові правочини, розпоряджатися своєю стипендією чи іншими доходами тощо. При цьому, піклувальник продовжує нести відповідальність за дитину, дбає про її виховання, навчання та розвиток.

Процедура оформлення опіки над дитиною

Загалом процедуру оформлення опіки над дитиною можна умовно поділити на два основні етапи:

  1. надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
  2. призначення дитині опікуна або піклувальника

Рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймає орган опіки та піклування за поданням служби у справах дітей. Тому, потенційним опікунам спочатку потрібно звернутися до служби у справах дітей із заявою про надання дитині відповідного статусу. Хочу відразу підкреслити, що для успішного проходження всіх етапів призначення опіки саме потенційний опікун (або піклувальник) має проявляти свою зацікавленість та ініціативність, перебувати на контакті із спеціалістами служби у справах дітей, вчасно надавати документи, контролювати всі етапи процесу.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них. Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дитині, батьки якої визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими, перебувають у розшуку, перебувають у місцях позбавлення волі, позбавлені щодо дитини батьківських прав тощо. Повний список категорій дітей, яким надається статус позбавлених батьківських прав визначається Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини (надалі – Порядок).

Як правило, рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається в межах одного місяця після подачі необхідних документів.

Після надання дитині відповідного статусу і до призначення опікуна або піклувальника дитина може бути тимчасово влаштована в сім’ю родичів або знайомих. Тимчасове влаштування дитини проводить служба у справах дітей. При вирішенні питання про тимчасове влаштування беруться до уваги відносини дитини та особи, в сім'ю якої влаштовується дитина, з'ясовується характеристика такої особи, думка дитини та інші обставини. Повторно наголошую, що подача належних та достатніх доказів, які підтверджують відповідність інтересам дитини її тимчасового влаштовування у сім'ю – це відповідальність особи, яка бажає прийняти дитину у свою сім'ю та надалі бути призначеною опікуном або піклувальником.

Як оформити опікунство або піклування

Що стосується оформлення опікунства або піклування, то для прийняття відповідного рішення заінтересована особа повинна стати на облік потенційних опікунів та піклувальників. Потенційний опікун має подати до служби у справах дітей наявні у нього докази, які підтверджують рівень його доходів, житлово-побутові умови, довідку про стан здоров'я, довідку про відсутність судимості. Повний перелік документів визначений Порядком.

За результатами перевірки поданих документів, що триває протягом одного місяця, приймається рішення (розпорядження) про встановлення над дитиною опіки або піклування. В умовах воєнного стану рішення приймається за спрощеною процедурою, так, зокрема, не вимагається проходження особами, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, (у тому числі хрещеними батьками) курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб.

Суттєве значення для призначення опіки або піклування має характер взаємовідносин між опікуном (піклувальником) та дитиною, а також думка дитини. Так, якщо дитина є достатньо зрілою, щоб висловити свою думку, орган опіки та піклування обов'язково з'ясовує думку дитини та враховує її при прийнятті рішення.

Як правило, думка дитини з'ясовується з 10 років. Проте, якщо дитина молодшого віку в силу свого розвитку може висловити свою точку зору, то на практиці органи опіки враховують думку і молодших дітей.

Потенційним опікунам потрібно довести хороші стосунки з дитиною

Потенційним опікунам та піклувальникам потрібно завчасно, наскільки це можливо, подбати про збір доказової бази на підтвердження приязних відносин із дитиною. До належних доказів відносяться спільні фото та відео з дитиною, показання свідків, довідки із закладів освіти та медичних закладів, які підтверджують участь потенційного опікуна або піклувальника у житті дитини та ін.

Поширеною, проте помилковою, є думка, що заповіт одного з батьків, у якому зазначено волевиявлення щодо призначення певної особи опікуном дитини, вважається достатньою підставою для призначення опіки. Законодавство чітко визначає, що опіка та піклування призначаються на підставі рішення органу опіки або за певних обставин – суду. В такому випадку воля та бажання рідних батьків дитини не є визначальними, проте можуть братися до уваги при вирішенні питання про призначення опіки нарівні з іншими обставинами та доказами.

З підготовкою доказової бази для призначення опіки зможе допомогти кваліфікований адвокат у сфері сімейного права, який має практичний досвід супроводження таких процесів.

Підсумовуючи викладене, маю сказати, що в умовах воєнного стану спостерігається певне спрощення процедури призначення опіки та піклування. Держава йде назустріч особам, які виявили бажання прийняти у свої сім'ї дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Поряд із цим, залишаються чинними формальні вимоги, яких потрібно дотримуватися для отримання позитивних рішень.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts