logo-image
The Ukrainian Parliament passed the IP protection laws: what's new?
Author: Olena Kozhokar
Source: Yurydychna Gazeta online, 27 July 2020

21 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" (законопроект №2258) та Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" (законопроект №2259).

Що нового?

І. Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями", серед іншого, передбачає:

Щодо торговельних марок:

 • доповнення переліку об'єктів торговельної марки такими позначеннями як форма товарів та їх пакування;
 • уточнення підстав для відмови в наданні правової охорони позначенню;
 • можливість реєстрації колективної торговельної марки;
 • уточнення порядку надання правової охорони за міжнародною реєстрацією;
 • закріплення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку;
 • посилення санкцій за порушення прав на торговельні марки, зокрема, застосування разового грошового стягнення за рішенням суду (від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат) замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки.

Щодо промислових зразків:

 • додатковий критерій охороноздатності - індивідуальний характер;
 • зміну виду охоронного документа з патенту на свідоцтво;
 • збільшення строку чинності прав на промисловий зразок з 15 років до не більше 25 років;
 • уточнення умов надання правової охорони промисловому зразку;
 • правову охорону незареєстрованих промислових зразків за умови їх доведення до загального відома на території України;
 • посилення санкцій за порушення прав на промисловий зразок, зокрема, застосування разового грошового стягнення за рішенням суду (від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат) замість відшкодування збитків за неправомірне використання промислового зразка;
 • адміністративний спосіб боротьби з патентними зловживаннями ("патентним тролінгом") шляхом визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті ("post-grant opposition").

ІІ. Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства", серед іншого, передбачає:

Щодо винаходів та корисних моделей:

 • зміни в переліку об'єктів, на які поширюється правова охорона: об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а об'єктом корисної моделі – лише пристрій або процес (спосіб);
 • розширений перелік об'єктів, на які не поширюється правова охорона;
 • перелік об'єктів, які можуть бути визнані такими, що явно випливають із рівня техніки, а тому не мають винахідницького рівня, наприклад, нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю;
 • можливість подання будь-якою особою мотивованого заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
 • уточнення порядку надання додаткової охорони прав на винаходи (об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес застосування лікарського засобу тощо);
 • розширення переліку прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);
 • можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку ("post-grant opposition").

Очікується, що зазначені закони забезпечать досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, впровадження ефективного механізму їхнього захисту та призведуть до покращення інвестиційного клімату в Україні.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts