logo-image
Pros and cons of cryptocurrency taxation in Ukraine
Author: Yuriy Kotliarov, Maria Bokach
Source: Ekonomichna Pravda, 4 October 2018

14 вересня 2018 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №9083. Він ініціює внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування операцій з криптовалютами і токенами. Чи допоможе цей проект залучити іноземні інвестиції у криптоіндустрію України? Чи вигідний він для тих, хто має справу з криптовалютою в Україні?

Що передбачає законопроект

У запропонованому законопроекті криптовалюти і токени маються на увазі під терміном "віртуальний актив". Такий підхід відображений і в назві законопроекту.

Операції з віртуальними активами будуть включати в себе будь-які операції з їх продажу. Операції з обміну віртуальних активів на інші об'єкти цивільних правовідносин, відмінні від віртуальних активів, також планується вважати операціями з продажу віртуальних активів.

Операції з випуску, емісії, обміну віртуальних активів одного виду на інший не будуть об'єктами оподаткування, крім міни тих токенів-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування.

Оподатковувати прибуток фізичних осіб від операцій з віртуальними активами пропонується за ставкою 5%, а прибуток підприємств з 1 січня 2025 року — за базовою ставкою 18%. До 31 грудня 2024 року оподаткування прибутку підприємств буде здійснюватися за ставкою 5%.

Виняток — прибуток від операцій з токенами-активами, які посвідчують права на товари, до прибутку від операцій з якими застосовується інша ставка податку, ніж до прибутку від операцій з віртуальними активами.

Міжнародний досвід

У більшості іноземних юрисдикцій відсутні закони, що встановлюють механізм оподаткування операцій із залученням криптовалюти. Роз'яснення ґрунтуються на основних принципах податкової політики тієї чи іншої юрисдикції та надаються відповідними податковими органами, проте підходи відрізняються.

Бельгія

У Бельгії для фізичних осіб прибуток від спекулятивних інвестицій оподатковується за ставкою 33% без урахування місцевих зборів. Прибутки, отримані від неспекулятивних інвестицій, звільнені від оподаткування.

Прибуток професійних інвесторів — фізичних осіб оподатковується як професійний дохід за ставкою 25-50%, не враховуючи місцеві податки та збори.

Для юридичних осіб передбачена ставка майже 30%, яку планують зменшити до 25% у 2022 році. Оскільки ці норми є загальними, а спеціальних норм у Бельгії не існує, то вони застосовуються і до криптовалют.

Франція

Прибуток від спекулювання криптовалютою та майнингу у Франції вважається комерційним та оподатковується за ставкою 45%.

Одноразовий прибуток, отриманий в результаті продажу криптовалюти — немайнового активу, буде розцінений як приріст капіталу та оподатковуватиметься за ставкою приблизно 36%.

Прибуток від спекулювання криптовалютою та майнингу, який отримує компанія, буде оподатковуватись за ставкою приблизно 34%, яку планують зменшити до 25% у 2022 році.

Іспанія

Ставка податку на приріст капіталу від продажу криптовалюти для фізосіб-резидентів Іспанії становить 23%, для компаній — 25%.

Німеччина

Криптовалюта розглядається як актив для цілей оподаткування. База оподаткування залежить від статусу криптовалютного активу: private чи business.

Усі криптовалютні активи компаній розглядаються як бізнес-активи. Увесь прибуток від бізнес-активу оподатковується.

Прибуток від приватного активу оподатковується як дохід. Операції з розрахунку за послуги чи товари у криптовалюті розцінюються як продаж криптовалюти і оподатковуються відповідно до ставок, визначених законодавством Німеччини. Майнинг оподатковується як дохід, отриманий від підприємницької діяльності.

У більшості країн Європи операції з обміну криптовалюти на фіатну валюту, майнингу, продажу криптовалюти не на постійній основі звільнені від ПДВ.

Білорусь

Майнинг і торгівля токенами, що здійснюються фізособами, не вважається підприємницькою діяльністю і не підлягає оподаткуванню до 2023 року.

Висновки

Враховуючи вимоги українського законодавства, зокрема статті 92 Конституції, згідно з якою система оподаткування встановлюється винятково законами, порядок оподаткування операцій з криптовалютами повинен визначатися на рівні закону шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Однак зараз жодного нормативно-правового акта, який би визначав статус криптовалюти в Україні, не існує, а представлений проект закону розглядає її як віртуальний актив. Чи не буде такий підхід відрізнятися від загального підходу визначення правового статусу криптовалюти в Україні? Питання відкрите.

Розмір запропонованих ставок достатньо лояльний, що матиме позитивний ефект як для криптоіндустрії України, так і для потенційних інвесторів.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts