logo-image
Private Banking development trends in Ukraine
Author: Oleksandr Onufrienko
Source: Yurydychna Gazeta, 6 March 2018
Download

Що пропонується

Послуга private banking, яка ще вчора розглядалася як екзотика, яку може дозволити собі лише великий системний банк, сьогодні стала необхідним інструментом при наданні банківських послуг. При цьому, напевно, ніякі інші послуги не характеризують конкретний банк, не показують його "справжнє обличчя", як саме ця послуга. Пов'язано це з тим, що, по-перше, види і обсяг послуг в цьому напрямку обирає кожний банк індивідуально, а по-друге, саме характер конкретних клієнтів конкретного банку і формує запит на ці послуги. Загальним правилом для всіх банків, які надають такі послуги, є наявність мінімального "джентльменського набору" private banking  - окремий структурний підрозділ, окреме відділення (приміщення) для обслуговування VIP-клієнтів, більш широкий спектр послуг для них.

Саме ці особливі послуги і складають "родзинку" для клієнтів в тому чи іншому банку. Аналізуючи практику, ми побачимо, що на сьогоднішній день перелік таких послуг  можна умовно розділити на три істотні блоки. Перший, звичайно, це власне фінансові послуги. Як правило, відповідним клієнтам надається увесь спектр банківських послуг в межах банківської ліцензії, проте умови їх надання більш комфортні. Найбільшим попитом користуються  індивідуальні банківські сейфи, операції з інвестування на фондових ринках інших країн, операції з управління грошовими коштами клієнтів на внутрішньому ринку. Об'єктивно склалося, що  ці операції, особливо останні дві, на сьогоднішній день зручніше і надійніше проводити через банки, вони потребують значних коштів та готовності до ризику, тож клієнти  private banking  є основними споживачами таких послуг

Другий блок складають так звані "консьєрж-послуги": придбання об‘єктів мистецтва, рідкісних товарів, організація відряджень і подорожей, організація навчання дітей, придбання об'єктів нерухомості в інших країнах, тощо. Виходячи з того, що така діяльність не властива фінансовим установам, а також з того, що вона потребує вузьких спеціалістів (наприклад, придбання арт-об‘єктів або рідкісних вин  вимагає дорогої еспертизи) зазвичай банки доручають надання цих послуг спеціалізованим фірмам-партнерам.

 

Місцеві особливості

Оцінюючи ступінь розвитку перших двох блоків, хотілось би зауважити наступне. В цілому вони розвиваються у відповідності до світових трендів, з врахуванням, звичайно, локальних об'єктивних особливостей. Однією із них є дуже нечітка грань між послугами premium banking та private banking. Для фінансово розвинутих країн ця різниця досить помітна, це, власне кажучи, різні види послуг. В нашій країні поки що окремі банківські установи класифікують як private banking  просто більш комфортні умови обслуговування клієнтів, які здійснили депонування певної суми, інколи досить незначної за стандартами країн Європи. Також треба зазначити, що декларування наявності послуг  private banking вимагає від банку мати в своєму штаті відповідну кількість фахівців високого рівня. Адже така послуга автоматично передбачає закріплення за кожним клієнтом персонального менеджера, який буде готовий спілкуватися з клієнтом 24 години на добу. Звичайно, що такий менеджер може якісно обслуговувати лише обмежену кількість клієнтів. Це робить послугу private banking досить затратною для самого банку.

 

Роль і значення юристів

Лакмусовим папірцем, який дозволить оцінити рівень private banking  є третій блок - юридичні послуги, за якими звертаються VIP-клієнти. Оскільки банки намагаються надати таким клієнтам найширший спектр сервісу, а клієнти, в свою чергу, повинні бути впевнені  в юридичній чистоті придбання тих же картин чи акцій іноземних підприємств, цілком природньо, що банк забезпечує відповідну юридичну експертизу. Також вже після придбання зазначених об'єктів виникають інші юридичні питання – оформлення спадщини тощо.

Обсяг юридичних послуг, які банки надають VIP-клієнтам, також, звичайно, у кожного банку індивідуальний. Окрім вже згаданих правових експертиз при придбанні тих чи інших товарів чи послуг в рамках private banking, це, як правило, юридичні консультації щодо тих чи інших питань, супроводження здійснення угод, які укладаються у таких відділеннях. Деякі банківські установи в рамках private banking навіть започаткували сервіс "адвокат на зв'язку 24 години".

Однак таке надання юридичних послуг породжує ряд дискусійних питань. Зрозуміло, що кожен банк хоче задовольнити якнайширший спектр побажань свого VIP- клієнта. Однак, такі юридичні побажання по-перше, дуже різноманітні, по-друге, вони досить складні і вимагають досить великих трудозатрат з боку юристів. Далеко не кожен банк може собі дозволити тримати в штаті велику кількість юристів, які повинні спеціалізуватися на юридичному супроводжені складних, але небанківських, власне кажучи, операцій. Виникає питання джерел оплати таких юристів. Наприклад, яким чином і хто оплачуватиме  роботу такого "цілодобового" адвоката. Навряд чи доцільно, щоб банк отримував від клієнта винагороду за суто адвокатські послуги.

Є ще одна особливість юридичного супроводження VIP-клієнтів. Як правило, послугами банку користується не тільки сам клієнт, а і члени його родини. Персональний менеджер та відповідні юристи обслуговують їх всіх разом. Однак в житті трапляються непоодинокі випадки, коли така родина розпадається. Добре, коли розлучення і поділ майна проходять цивілізовано і спокійно. Але нерідко починається непростий, інколи  конфліктний, поділ такого майна. І персональний менеджер, і юрист, який обслуговував таку родину, опиняються в складному становищі, і тільки цілеспрямована політика банку та особисті якості таких співробітників можуть запобігти тому, що банк сам не стане стороною конфлікту.

На мою думку, намагання окремих банківських установ надавати чисто юридичні послуги (окрім обслуговування власне банківських операцій) клієнтам в межах private banking є не зовсім вірним підходом і навряд чи себе окупить. Більш технологічним і гнучкішим підходом є практика окремих банків по залученню до обслуговування таких клієнтів власне юридичних фірм, з якими у банків є певні партнерські відносини. Це дозволить, по-перше, клієнту отримувати весь спектр юридичних послуг від вузькопрофільних фахівців високого рівня, а по-друге, знівелює всі ризики, описані вище. Та і практика інших країн, де послуга private banking розвивається вже декілька століть, свідчить про перспективність саме такого підходу.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts