logo-image
Online court hearings in Ukraine during quarantine (UA version)
Author: Yuri Neklyaev
Source: Yuryst&Zakon, 24 March 2020

З метою недопущення розповсюдження захворювань, зокрема вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я відвідувачів суду та його працівників, Державною судовою адміністрацією України та головами судів всіх інстанцій були вжиті організаційні та обмежувальні заходи.

Одним із таких заходів стала рекомендація щодо проведення судових зсідань в режимі відеоконференції. Відповідна опція передбачена у всіх процесуальних кодексах України та Законі України «Про судоустрій та статус суддів».

Проведення судових засідань в режимі відеоконференції вже тривалий час широко використовується учасниками справ для забезпечення їм доступу до правосуддя. Як правило, учасник звертається до суду з відповідним клопотанням, коли засідання проводиться в суді на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, і він не має об’єктивної змоги прибути в судове засідання особисто.

Важливо, щоб клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції було подано не пізніше ніж за 5 днів до призначеної дати засідання. Такий строк є необхідним для належного розгляду судом клопотання, винесення відповідної ухвали та направлення її до кореспондуючого суду. Тому порушення строку звернення з клопотанням дає суду всі підстави відмовити в його задоволенні, оскільки суд просто не матиме часу на належну організацію відеоконференції.

Слід враховувати, що задоволення клопотання та подальше проведення судового засідання в режимі відеоконференції залежить від технічної можливості суду забезпечити розгляд справи через відеозв’язок.

У зв’язку з цим, учаснику справи, який подає клопотання, варто запропонувати декілька зручних для нього судів,  що можуть забезпечити відеозв’язок. Розглядаючи подане клопотання, суд зв’язується з представниками апаратів запропонованих судів та з’ясовує наявність у них вільних залів та технічної можливості провести судове засідання. Після того, як один із судів підтвердить можливість проведення засідання, суд, що розглядає справу, постановляє відповідну ухвалу. Така ухвала надсилається до суду, який повинен забезпечити відеозв’язок, та всім учасникам справи.

Закон покладає обов`язок забезпечити відеозв’язок на суд, який отримав ухвалу суду про проведення відеоконференції. Варто відзначити, що учасник справи звертаючись із клопотанням, може запропонувати для проведення відеоконференції будь-який суд, незалежно від спеціалізації та інстанції.

У день судового засідання учасник справи, який подавав клопотання, повинен з’явитися до визначеного суду. У призначений час буде забезпечений відеозв’язок із судом, який розглядає справу, та проведено судове засідання.

Таким чином, законодавством України передбачено право учасників справи брати участь у судових засіданнях судів всіх спеціалізацій та інстанцій за допомогою відеозв’язку. З метою мінімізації переміщень в межах області чи країни, проведення судових засідань в режимі відеоконференції є достатньо виправданим заходом.

Разом з тим, при вирішенні питання про можливість розгляду справ в режимі відеоконференції необхідно враховувати, що такий режим роботи суду не в повній мірі убезпечує від поширення захворювання, зокрема вірусу COVID-19, оскільки передбачає необхідність особистої явки учасників справи у декілька судів, що забезпечують проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Тому, з метою мінімізації фізичної присутності учасників справ та відвідувачів у приміщеннях судів, зменшення імовірного поширення вірусу, варто вдаватися до більш ефективних в даному випадку заходів: розгляду справ без участі сторін (у порядку письмового провадження) або відкладення судових засідань до закінчення дії обмежувальних заходів.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts