logo-image
Monitoring of PEPs financial transactions in Ukraine
Author: Oleksandr Onufrienko, Mykola Melnychuk
Source: Yurydychna Gazeta, 27 February 2020, 10 March 2020
Download

Верховна Рада України 06.12.2019 р. прийняла Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361‑IX (далі — Закон №361‑IX), який набуває чинності 28.04.2020 р. та замінить наразі чинний закон з аналогічною назвою від 14.10.2014 р. №1702‑VII (далі — Закон №1702‑VII).

Основною метою Закону №361‑IX є імплементація Директиви 2018/843/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про внесення поправок в Директиву 2015/849/ЕU про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, а також про внесення поправок до Директив 2009/138/EC і 2013/36/EU (так звана П'ята антивідмивальна Директива, англ. The Fifth Anti-Money Laundering Directive, скорочено 5AMLD).

Хто вважається публічною особою, діячами та пов'язаними з ними особами

Закон №361‑IX дещо по‑іншому регулює питання «політично значущих осіб» (politically exposed person, далі — PEP), що вже викликало занепокоєння з боку окремих клієнтів, які формально підпадають під ознаки PEP.

Насамперед, варто зазначити, що термін «політично значущі особи» є комплексним та об'єднує фізичних осіб, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. Поняття «національні публічні діячі» та «іноземні публічні діячі» визначені як у чинному Законі №1702‑VII, так і в «старому» Законі №361‑IX, проте дещо по‑різному.

Одразу впадає в око, що в новому Законі відповідні визначення не містять вказівки про трирічний строк, зі спливом якого особа не вважається публічним діячем. До того ж був значно розширений та уточнений перелік посад та видів діяльності, що відповідно до Закону свідчать про статус публічного діяча. Саме ці два чинники змусили похвилюватися осіб, які коли-небудь обіймали відповідні посади або займалися такою діяльністю.

Суть правила «публічний діяч — назавжди публічний діяч»

Доводиться констатувати, що Закон №361‑IX не містить формального строку для втрати особою статусу PEP. В межах переходу від формальної до сутнісної оцінки суб'єкти первинного фінансового моніторингу, як і передбачає Директива 5AML та рекомендації FATF, повинні будуть виходити з принципу «once a PEP — could always remain a PEP». Тобто особа, одного разу набувши статусу PEP, надалі визнається такою протягом необмеженого часу.

Окрім PEP, Закон визначає також категорію членів сімей PEP та пов'язаних осіб PEP. Особами, пов'язаними з PEP, вважаються фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з PEP бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом чи іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з PEP; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту чи іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де‑факто були утворені для вигоди PEP.

Які ускладнення чекають на колишніх українських чиновників

Під час здійснення фінансових операцій особам, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є PEP, членам їхніх сімей та особам, пов'язаним з PEP, потрібно врахувати, що належна перевірка щодо них здійснюється в розширеному обсязі. У процесі такої перевірки суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані додатково одержувати дозвіл керівника для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує порогову (як правило, це сума від 400 тис. грн); вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції з такими особами; здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин; повідомити до Держфінмоніторингу про фінансові операції PEP, членів їхніх сімей та/або осіб, пов'язаних з PEP, на суму, що дорівнює чи перевищує порогову.

Рекомендації для PEP: як уникнути проблем

Виходячи з вищезазначеного та з практичного досвіду, можемо надати кілька рекомендацій особам, які будуть визначені як PEP.

  • Потрібно усвідомити, що здійснення певних фінансових операцій може здійснюватися довше, ніж до цього (для додаткових перевірок та узгоджень необхідний час). Тому у разі можливості варто планувати такі операції заздалегідь.
  • Необхідно пам'ятати, що під час проведення фінансових операцій від них можуть вимагати додаткові документи стосовно джерела їхніх коштів. Оскільки ненадання таких документів призведе до відмови у проведенні операції, такі документи повинні бути готові заздалегідь. Загалом, рекомендується систематично збирати документи, що підтверджують джерела фінансових надходжень, тому що нерідко посадові особи фінансових установ роблять запити щодо надходжень, які були отримані декілька років тому.
  • Варто зрозуміти, що такі обмеження будуть застосовуватися не тільки до РЕР, але й до членів його сім'ї, пов'язаних осіб та юридичних осіб, де зазначені особи є учасниками (бенефіціарами). З практичного досвіду можна сказати, що це найбільш складна частина «домашньої роботи» PEP. Адже потрібно заново переглянути перелік тих осіб, які вважаються «членами сім'ї» (не збігається з визначенням класичного сімейного права), а також переглянути всі відносини з бізнес-структурами (не тільки з юридичними особами).
This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts