logo-image
Парламент схвалив зміни до законодавства про захист економічної конкуренції, спрямовані на забезпечення принципу процесуальної справедливості

7 лютого 2019 року Парламент схвалив зміни до законів "Про Антимонопольний комітет України" та "Про захист економічної конкуренції" з метою врегулювання певних питань і забезпечення принципу процесуальної справедливості. Зміни спрямовані на забезпечення застосування законодавства про конкуренцію у прозорий, своєчасний та недискримінаційний спосіб, поважаючи принципи процесуальної справедливості та права на захист, і направлені, серед іншого, на імплементацію принципів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зміни до законодавства про захист економічної конкуренції передбачають, зокрема, наступне:

  1. встановлення граничних строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  2. закріплення процесуальних прав осіб, які є учасниками провадження у справі, в тому числі на ознайомлення з наявними у справі доказами, зокрема і неконфіденційними версіями інформації з обмеженим доступом з метою з'ясування необхідності їх використання для захисту своїх прав у такому провадженні;
  3. права учасників провадження у справі заявляти відводи посадовим особам АМК, які здійснюють щодо процесуальні дії під час розгляду справи, за наявності передбачених законом підстав;
  4. удосконалення інституту слухань у справі, зокрема обов'язку їх проведення до прийняття рішення у справі колегіальними органами;
  5. заборона посилання у рішеннях АМКУ на докази, з якими сторонам не була забезпечена можливість ознайомитися (крім випадків обмеження доступу до інформації відповідно до законодавства) та надати заперечення, а також заборона використання доказів, отриманих з порушенням законодавства та прав осіб, а також приймати рішення з порушенням права особи на захист;
  6. удосконалення програми звільнення від відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії ("leniency") з метою більш ефективного розкриття і доведення таких порушень. На сьогодні передбачена можливість повного звільнення від відповідальності для першої особи, яка повідомила про таке порушення. Удосконалена програма передбачає стимулювання також й інших порушників, добровільно надавати АМКУ докази вчинення ними порушення, які мають суттєве значення для прийняття рішення у справі. Але для таких осіб засобами стимулювання буде не звільнення від відповідальності, а зменшення розміру штрафу в залежності від черговості подання особами таких доказів. Максимальне зниження розміру штрафу у 50% одержить та з цих осіб, яка першою добровільно надасть докази. Для інших осіб зменшення складатиме, відповідно, 30% та 20%.
  7. запровадження процедури врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії ("settlement"), яка передбачає визнання особою вчинення порушення та обставин його вчинення. Реалізація такої процедури дозволятиме АМКУ скоротити строки розгляду справ, витрату ресурсів на збирання доказів і можливі судові спори, а порушнику одержати зменшення штрафу на 20%. Така угода потребуватиме затвердження господарським судом;
  8. скасування положень про нарахування пені за просторочення сплати штрафу. На сьогодні розмір пені становить 1,5% за кожен день такого прострочення, при цьому така пеня нараховується навіть у випадку, коли особа реалізує своє право на оскарження рішення АМКУ в суді (у періоди між відкритими провадженнями в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції).

Закон очікує на підпис Президента України і набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, окрім положень щодо запровадження процедури врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії, які набирають чинності з 1 січня 2020 року. 

Якщо Вас цікавить додаткова інформація по даному питанню, звертайтесь, будь ласка, до Ігоря Свечкаря, Олександра Вознюка або Тетяни Вовк.