logo-image
Україна ратифікувала Угоду про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою

Сьогодні, 13 квітня 2017 року, Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи з Мальтою (далі – "Конвенція") та Протоколу до неї.

Очікується, що до пасивних доходів в державі, у якій вони виникають, застосовуватимуться такі обмеження ставок податку на доходи нерезидентів:

Дивіденди – 15% загальна ставка; 5% зменшена ставка застосовується, якщо компанія-отримувач дивідендів не є партнерством та безпосередньо володіє хоча б 20% капіталу компанії-платника дивідендів; Проценти – 10% загальна ставка; звільняються від оподаткування проценти за позиками від уряду, національного банку, державного банку, а також позиками, які гарантовані державою; Роялті – 10% ставка застосовується до роялті за надання права на користування авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за ноу-хау; Компанії з нерухомістю – дохід від продажу компаній, чия вартість сформована хоча б на 50% за рахунок нерухомого майна, підлягатиме оподаткуванню в державі, де знаходиться таке майно.

Також очікується, що Конвенція запровадить між Україною та Мальтою останню модель положень ОЕСР щодо обміну інформацією.

Закон про ратифікацію Конвенції поки не підписаний Президентом України. Конвенція набуде чинності після того, як сторони завершать внутрішні ратифікаційні процедури та повідомлять одна одну про це, в той час як її положення будуть застосовуватися до доходів, які отримані в році, який слідує за таким повідомленням.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Костянтина Соляра та юриста Павла Шовака.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти