logo-image
В Україні вдосконалюється процедура видачі спеціальних дозволів на користування надрами

25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України (далі – "КМУ") прийняв постанову №333 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615" (далі – "Постанова"), яка набула чинності 8 червня 2018 року, за виключенням окремих положень, які набувають чинності 1 січня та 8 червня 2019 року. Постанова покращує режим користування надрами та відіграє важливу роль для зростання обсягів видобутку корисних копалин в Україні. Зокрема, вдосконалюється (і) порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та (іі) регулювання щодо дозволів на користування надрами, передбачені постановами КМУ № 594 та № 615 від 30 травня 2011 року. 

Нижче ми підготували аналіз основних змін, що впроваджуються Постановою. 

Аукціони 

Постановою, серед іншого, впроваджується новий інструмент – договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною умовою. Таким чином, тепер для отримання дозволу на користування надрами за результатами проведеного аукціону переможець аукціону має право вибору – укладати з організатором аукціону договір на купівлю-продажу дозволу або договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною умовою. Останнім передбачається можливість надання дозволу на користування надрами за умови отримання звіту про оцінку впливу на довкілля (далі – "ОВД") протягом шести місяців з моменту його укладення. 

Окрім того, скорочено строки погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр для їх передачі в користування. Винятком є ділянки, які знаходяться на континентальному шельфі та у виключних (морських) економічних зонах. Зокрема, відповідні ради здійснюють погодження протягом 45 (раніше 90) календарних днів, а Міністерство екології та природних ресурсів України – протягом 15 (раніше 30) робочих днів. 

Поза аукціонна процедура 

Отримання спеціального дозволу на користування надрами або продовження строку його дії можливі і без проведення аукціону. У такому разі, для отримання спеціального дозволу необхідно подати заяву разом з результатами ОВД, що, відповідно до Постанови, включають звіт про ОВД, звіт про громадські слухання та висновок ОВД.  

Однак, можливо і не подавати результати ОВД для отримання дозволу на використання надр без проведення аукціону у разі розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданих у користування площ ділянок надр за умови наявності певних нормативно встановлених критеріїв.  

Також, заявникам, які до 31 грудня 2018 р. разом із супровідними документами подали заяву для отримання дозволу на користування надрами або продовження строку його дії, надається можливість не подавати результати ОВД. Однак для цього вимагається подача засвідченої підписом заявника копії повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, та інформації про його внесення до Єдиного реєстру з ОВД (далі – "Реєстр"), а також покладається обов'язок провести ОВД протягом шести місяців після такого внесення до Реєстру. 

Внесення змін до спеціальних дозволів 

Постановою доповнено перелік підстав для внесення змін до дозволів на користування надрами. Зокрема, спеціальний дозвіл необхідно змінювати у разі участі надрокористувача в юридичній особі (частка не менш 50 відсотків) з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр при виконанні таких умов: 

(i) дотримання надрокористувачем обмежень відповідно до Кодексу України про надра;

(ii) відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами;

(iii) інформація про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), проведеного не пізніше ніж за шість місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу. 

Звертаємо увагу, що вищезазначена підстава не застосовується до надрокористувачів-державних підприємств та підприємств з часткою державних підприємств не менш як 50 відсотків. 

В цілому, прийняття Постанови свідчить про спробу вирішення питання видачі спеціальних дозволів на прозорих умовах. Надрокористувачам надана можливість використання нового юридичного інструменту – впроваджено договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною умовою. Тим не менше, немає розуміння того, що таким чином вирішено основну проблему, а саме припинення практики надання спеціальних дозволів без проведення аукціону, що є вкрай важливим для майбутнього розвитку галузі.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Ярослава Петрова

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти