logo-image
Україна приймає нові антикорупційні закони

23 жовтня 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав низку законів щодо боротьби з корупцією, зокрема: Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"; Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"; Закон України "Про запобігання корупції"; Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів".

Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" передбачає визначення комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні та формування бази для подальших антикорупційних реформ. Серед них: Формування та реалізація державної антикорупційної політики, включаючи (але не обмежуючись): створення спеціально уповноваженого незалежного органу щодо запобігання корупції; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів; підвищення участі громадянського суспільства у боротьбі з корупцією. Запобігання корупції, включаючи (але не обмежуючись): забезпечення прозорості фінансування політичних партій та їх діяльності; визначення комплексних правових засад політичного лобіювання; запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади, а також на державних підприємствах; зниження рівня корупції у сфері державних закупівель шляхом реформування законодавства про державні закупівлі та підвищення прозорості їх проведення; зниження рівня корупції у судовій системі України; встановлення правил щодо розкриття кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб під час їх державної реєстрації. Покарання за корупційні правопорушення, включаючи (але не обмежуючись): створення незалежного органу для протидії корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами. Стимулювання громадської участі в антикорупційній сфері. Оцінка ефективності антикорупційної стратегії, включаючи (але не обмежуючись): проведення щорічних статистичних спостережень та аналізу ефективності прийнятого антикорупційного законодавства; визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики та підготовка спеціально уповноваженим органом щорічного національного звіту про стан імплементації принципів у сфері антикорупційної політики.

Інші три новоприйняті закони в певній мірі спрямовані на реалізацію положень вищезазначеної Антикорупційної стратегії. Зокрема, Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України" передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами. До обов'язків Національного антикорупційного бюро України (далі – "Національне бюро") відноситься здійснення досудового розслідування корупційних правопорушень, визначення вини осіб, які підозрюються у вчиненні корупційних правопорушень, та вжиття заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації. Відповідно до цього Закону, Національне бюро утворюється Президентом України. Директор Національного бюро призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Висловлення не менш як однієї третиною конституційного складу Верховної Ради України недовіри Директору має наслідком його відставку з посади.

Закон України "Про запобігання корупції" передбачає комплексне реформування системи протидії корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав, зокрема, включаючи (але не обмежуючись): створення Національного агентства з питань запобігання корупції; запровадження нової термінології, включаючи "подарунок", "потенційний конфлікт інтересів" та "реальний конфлікт інтересів", "правопорушення, пов'язане з корупцією"; зміну ліміту вартості як одноразового подарунка, так і загальної вартості подарунків, дозволених з одного джерела протягом року; вирішення питання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; розробку та затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; посилення правил моніторингу доходів та витрат державних службовців та посадових осіб; покладення обов'язку на юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", затвердити антикорупційні програми та призначити уповноважених осіб, відповідальних за виконання цих програм.

Окремо слід зазначити, що відповідно до цього Закону втрачають чинність Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Закон України "Про правила етичної поведінки".

У свою чергу, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" вносяться зміни до Господарського кодексу, Кримінального кодексу, Кримінального-процесуального кодексу, а також Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деякі інші зміни з метою встановлення механізму виявлення фізичної особи - кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб, а також вільного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Прийняття вищезазначених законів слід оцінювати позитивно з двох причин. По-перше, вони мають важливе значення в контексті виконання Україною зобов'язань перед міжнародними організаціями та реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. По-друге, вони сприятимуть гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами, тим самим покращуючи загальний інвестиційний клімат України.


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до радника Ярослава Петрова та юриста Сергія Глущенка.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти