logo-image
Набув чинності новий закон про валюту та валютні операції

Новий Закон України "Про валюту та валютні операції" № 2473-VІІІ від 21 червня 2018 року (далі – "Закон") набув чинності 7 липня 2018 року, на наступний день після його опублікування, та буде введений в дію 7 лютого 2019 року. Прийняття Закону є першою спробою внести суттєві зміни в порядок українського валютного регулювання з часу прийняття в 1993 році Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю". 

Новий Закон спрямований на істотну оптимізацію регулювання валютних операцій шляхом заміни обмежувального режиму ліцензування на обов’язок інформування в окремих випадках. Основним принципом, на якому ґрунтуються положення Закону, є "дозволено все, що прямо не заборонено законодавством". Закон скасовує всі види індивідуальних ліцензій, які видаються Національним банком України (далі – "НБУ"), в тому числі ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, а також спеціальні санкції, пов’язані з тимчасовим обмеженням на проведення українськими резидентами зовнішньоекономічних операцій з нерезидентами у зв’язку з порушенням експортно-імпортних правил. При справедливому тлумаченні Закону, його положення повинні привести до скасування вимоги реєстрації в НБУ позик від нерезидентів. 

Незважаючи на його прогресивний характер, Закон надає НБУ досить широкі повноваження в сфері валютного регулювання. Так, НБУ має право запроваджувати наступні тимчасові заходи захисту (на строк до 6 місяців, при цьому строк дії заходів не може перевищувати 18 місяців протягом 2 років) у випадку (і) нестійкого стану банківської системи; (іі) погіршення стану платіжного балансу України; (ііі) виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи: 

 • обов'язковий продаж (конвертація в грн) частини надходжень в іноземній валюті;
 • встановлення граничних строків за експортно-імпортними операціями;
 • встановлення особливих вимог до операцій, пов’язаних з рухом капіталу; 
 • запровадження дозволів/лімітів на проведення окремих валютних операцій;
 • резервування коштів за валютними операціями тощо.        

Оскільки Закон вводиться в дію через 7 місяців з дати його опублікування, НБУ зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом та забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації протягом 6 місяців з дати опублікування, тобто до 7 січня 2019 року. Кабінет Міністрів України разом з НБУ повинні також розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти відносно (і) здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб; (іі) міжнародної співпраці України в галузі оподаткування (анти-BEPS заходи) щодо:  

 • оподаткування контрольованих іноземних компаній;
 • правил звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
 • обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
 • оподаткування постійного представництва;
 • запобігання зловживанням у зв’язку з застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
 • врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 • впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією. 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до старшого партнера Армена  Хачятуряна та радника Олени Радько

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти