logo-image
Реформа захисту інтелектуальної власності: створення НОІВ
Автор: Олена Кожокар
Джерело: Юридична газета, 22 червня 2020 р.

16 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон №2255 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" ("Закон"). Очікується, що Закон набере чинності на початку жовтня 2020 року, а деякі перехідні положення вступлять в силу вже наступного дня після його опублікування. Нижче пропонуємо розглянути основні аспекти законодавчих нововведень.

Створення дворівневої системи державного управління сферою інтелектуальної власності

1 червня 2016 року Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні ("Концепція"). Одним з основних напрямів такого реформування є перетворення трирівневої системи державного управління сферою інтелектуальної власності на дворівневу. Саме з метою реалізації цього напряму і був прийнятий Закон.

Закон передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності ("НОІВ"). НОІВ перебуватиме під управлінням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ("Мінекономрозвитку"), що наразі забезпечує формування і реалізовує державну політику в сфері інтелектуальної власності. НОІВ разом з Мінекономрозвитку входитимуть до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Повноваження НОІВ

До повноважень НОІВ, серед іншого, відносять:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, видача охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

- розгляд заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

- здійснення підготовки, атестації та реєстрації патентних повірених та ведення відповідного реєстру;

- здійснення функцій (а) "відомства, що отримує", "Міжнародного пошукового органу" та "Органу міжнародної попередньої експертизи" відповідно до Договору про патентну кооперацію, (б) "Національного відомства" та "Відомства", передбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, (в) "Національного відомства", передбачених Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Чи бути Укрпатенту?

Відповідно до Концепції, а також Пояснювальної записки до проекту Закону, НОІВ повинен утворюватися на базі державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” ("Укрпатент"). Натомість прийнята редакція Закону не зазначає, яка саме державна організація буде слугувати базою для створення НОІВ.

Фінансування НОІВ

Закон зазначає, що фінансування діяльності НОІВ здійснюватиметься за рахунок зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (наразі ці збори зараховуються до Укрпатенту), а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Варто також зазначити, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюватиметься НОІВ у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".

Прозорість діяльності

Прозорість діяльності НОІВ буде забезпечуватись шляхом проведення громадського та професійного моніторингу діяльності зазначеного органу через створення Наглядової ради НОІВ, проведення аудиту фінансової або консолідованої фінансової звітності, публікації аудиторських висновків та звітів про свою діяльність, оприлюднення кошторису та напрямів його використання, проведення електронних публічних закупівель.

Прогноз результатів

Очікується, що прийняття Закону дозволить створити прозору та ефективну структуру державного управління сферою інтелектуальної власності, покращити якість та підвищити ефективність відповідальних органів, скоротити строки видачі охоронних документів, запровадити ефективні механізми захисту прав інтелектуальної власності, що в свою чергу створить умови для розбудови національної інноваційної системи та покращення інвестиційного клімату в України.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти