logo-image
Перспективи розвитку
Автор: Армен Хачатурян
Джерело: Український Юрист – Грудень 2016 - с. 49
Завантажити

Правові фахові знання та досвід мають відіграти ключову роль у реформуванні бізнес-середовища в країні

У 2016 році, що вже наближається до свого завершення, ринок юридичних послуг України не зазнав кардинальних трансформацій. За оцінками експертів обсяг ринку трохи виріс, але з урахуванням девальвації національної валюти говорити про повернення фінансових показників хоча б до рівня 2013 року не можна. Суттєво підвищилася, і цей тренд продовжує зміцнюватися, конкуренція на юридичному ринку України при загальному незначному зростанні макроекономічних індикаторів у країні. Зважаючи на економічний стан, чіткіше проявилися зміни в розподілі найприбутковіших практик, серед яких на перших місцях міцно закріпилися вирішення спорів та корпоративна і фінансова реструктуризація, а традиційно потужні злиття та поглинання, нерухомість і фінансова практики перебували протягом року у затяжному летаргічному сні.

З незначною затримкою, але ринок юридичних послуг України все ж повторює загальносвітові тенденції розвитку (наприклад, зростає конкуренція з боку юридичних підрозділів консалтингових компаній «великої четвірки», а також підвищується роль і функції внутрішніх юридичних департаментів та юрисконсультів компаній). До того ж український ринок юридичних послуг стає більш зрілим (приміром, Asters уже переступила 21-річний рубіж, а багато фірм у 2016 році відзначили 10-річчя з моменту заснування), а також ще більш конкурентонасиченим. У такому оточенні найліпшими інструментами боротьби за місце під сонцем є якість послуг та клієнтоорієнтованість.

Ми в Asters завжди відчуваємо велику відповідальність за розвиток фірми, яка вже вшосте поспіль визнається найкращою у рейтингу «50 провідних юридичних фірм України». Це виклик і для менеджменту, і для команди завжди відповідати найвищим стандартам, бути лідером ринку. Утримання високої планки спонукає до постійного моніторингу нових тенденцій на ринку і впровадження інноваційних рішень на практиці. Для цього представники фірми постійно беруть участь у найважливіших міжнародних і національних конференціях на юридичну тематику, ми самі регулярно проводимо тренінги для професійного та особистісного розвитку персоналу на актуальні теми (наприклад, щодо навичок публічних виступів, емоційного інтелекту, дизайну презентацій тощо).

Без сумнівів, на український ринок юридичних послуг у наступному, 2017, році впливатимуть суттєві зміни у законодавчій сфері. Зокрема, на юридичному ринку точно позначиться судова реформа, перетворення в структурі та принципах функціонування судової влади України, а також введення «адвокатської монополії». Ці зміни змінять умови для ведення юридичного бізнесу в країні, і готуватися до них треба вже тепер.

Очікується, що задекларований урядом курс на дерегулювання економіки має спростити ведення бізнесу в країні, що саме по собі мало б призвести до зменшення обсягів роботи для юристів. Але насправді часті й не зав­жди послідовні зміни у короткостроковій перспективі тільки ускладнюють життя для представників ділових кіл, змушуючи їх залучати зовнішніх юридичних радників для розв’язання нових проблем та бізнес-завдань.

Ринок юридичних послуг, як і раніше (тільки, можливо, в дещо менших масштабах, аніж у перші роки після Майдану), постачатиме кадри у три гілки державної влади — судову, виконавчу і законодавчу. У 2017 році сформується на конкурсній основі новий склад Верховного Суду України, до якого вперше зможуть потрапити практикуючі адвокати, які не мають суддівського стажу. У юридичного ринку з’явився унікальний шанс позитивного безпосереднього впливу на вищу судову інстанцію, від якої багато в чому залежатиме дух і літера правової практики на довгі роки. Те ж стосується й інших державних структур, хоча досвід двох останніх років у цьому сенсі дуже неоднозначний — час революційної романтики закінчується і починається час професійного розрахунку.

Але головним викликом не тільки для юристів, а й для всієї України залишається темп впровадження реформ та їхня успішність, адже вони безпосередньо впливають на інвестиційну привабливість країни. Коли перспективи для внутрішніх і зовнішніх інвесторів України стануть більш явними, то можна буде очікувати на зростання економіки і, як наслідок, юридичного ринку. І на юридичний цех покладена особлива відповідальність, адже саме правові фахові знання та досвід мають відіграти ключову роль у реформуванні бізнес-середовища в країні, у формуванні та укоріненні в суспільстві фундаментальних принципів правової держави. Тому мусимо тримати редути, не дозволяти труднощам і розчаруванням змінювати наш світогляд, нашу віру в європейське майбутнє країни і нашу наснагу, своїми діями його наб­лижувати. Роблячи свою справу чесно і сумлінно, ми обов’язково досягнемо успіху!

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти