logo-image
Популярні країни для виплати роялті
Автор: Роман Подзізей, Ірина Павлюк
Джерело: Юрист&Закон. – №17. – 17 травня 2018 р.
Завантажити

Об'єкти інтелектуальної власності (ІВ) стають дедалі важливішим активом для міжнародних корпорацій. Це викликано не лише зростанням інноваційної та інтелектуальної складової в будь-якому бізнесі, а й потенціалом ІВ в оптимізації податкового навантаження.

Перевагами об'єктів ІВ над іншими активами є, наприклад, відносна легкість їх адміністрування та мобільність, яка полягає в можливості їх швидкої передачі між компаніями однієї групи. Належне податкове структурування з використанням об'єктів ІВ дозволяє в доволі зручний, а головне – законний і прозорий спосіб зменшити податкове навантаження у міжнародній групі та структурувати перерозподіл фінансових ресурсів.

У цій статті ми розглянемо кілька з найбільш популярних юрисдикцій, які використовуються для податкового структурування володіння об'єктами ІВ.

I. Загальний огляд режиму IP Box

Спільною рисою всіх таких юрисдикцій є використання так званих IP Box (intellectual property box), які, по суті, є спеціальними (пільговими) податковими режимами. У межах таких режимів дозволяється застосовувати суттєво меншу ефективну ставку податку до доходів від використання певних об'єктів ІВ. Такий режим через зменшення податкового навантаження повинен стимулювати інновації через розробку та створення певних видів об'єктів ІВ. До недавнього часу низка юрисдикцій дозволяли оподатковувати за пільговими правилами доходи від доволі широкого кола об'єктів ІВ, включаючи, наприклад, торгові марки.

Як наслідок, режими IP Box стали популярним інструментом податкового планування, яке в певних випадках мало агресивний характер та виходило за межі мети створення цього режиму. У цьому контексті необхідно згадати, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) фактично оголосила війну існуючим на той час режимам IP Box. Ця організація розробила захід 5 Плану BEPS (План дій з протидії розмиванню оподаткованої бази та виведенню прибутків з-під оподаткування) та ініціювала суттєву зміну "правил гри" з метою ускладнення застосування пільг компаніями, які не брали жодної участі у створенні об'єктів ІВ. Інакше кажучи, ОЕСР вважає зловживанням використання структур, які полягають у передачі права власності на об'єкт ІВ компанії – резиденту юрисдикції з IP Box виключно з метою податкової "економії" та подальшої передачі у користування такого об'єкта третім особам.

З метою запобігання таким структурам ОЕСР надала рекомендації щодо зміни існуючих на той час режимів IP Box та імплементації нового підходу – "Modified Nexus Approach", метою якого є обмеження застосування пільг компаніями, що не брали участі в розробці об'єктів ІВ.

Окрім цього, вимоги ОЕСР стосувалися також таких аспектів:

– звуження кола об'єктів ІВ, щодо яких дозволяється застосування режиму IP Box (з-під дії режиму виключено об'єкти ІВ, що використовуються в маркетингових цілях (наприклад, торгові марки та комерційні найменування));

– запровадження нового підходу до розрахунку податкових зобов'язань з урахуванням частки витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D), що були понесені компанією, яка претендує на застосування режиму, та пов'язані зі створенням чи поліпшенням об'єкта ІВ;

– обмеження на врахуванням витрат, пов'язаних із використанням послуг підрядників (наприклад, заборона врахування витрат на залучення підрядників – пов'язаних осіб).

Серед відомих юрисдикцій, які передбачають пільгове оподаткування доходів від об'єктів ІВ, варто назвати Кіпр, Люксембург і Нідерланди.

II. Кіпр

Безсумнівно, серед українського бізнесу Кіпр був та залишається однією з найбільш популярних юрисдикцій для цілей податкового структурування. Окрім ряду інших податково-сприятливих умов, які пропонує ця юрисдикція, з 2012 року на Кіпрі діє "пільговий" IP Box режим. За повідомленнями кіпрських юристів, режим IP Box, що застосовується на Кіпрі, дає змогу оподатковувати доходи від певних об'єктів ІВ за ефективною ставкою податку 2,5 %.

До 30 червня 2016 року на Кіпрі діяв IP Box, який був досить простим і зрозумілим у застосуванні та покривав доходи від широкого кола об'єктів ІВ. Після цього під впливом ініціативи ОЕСР правила режиму зазнали суттєвих змін.

"Старий" режим IP Box

Старий режим був чи не найбільш привабливим порівняно з аналогічними режимами інших держав Європи. Цей режим передбачав застосування "умовних" витрат у розмірі 80 % від доходу, отриманого за користування патентами, авторськими правами та торговими марками (як ці терміни визначено у законодавстві Кіпру). Інші ж 20 % доходів оподатковувалися за ставкою 12,5 %. Завдяки оподаткуванню лише 20 % доходів ефективна ставка податку складала 2,5 %.

Такі пільгові умови застосовувалися незалежно від того, чи були об'єкти ІВ створені самою компанією, чи куплені нею у третіх осіб.

Варто зауважити, що за певних умов кіпрські компанії, які застосовували старий IP Box режим, зможуть продовжити використовувати його пільги за тими самими правилами аж до 30 червня 2021 року.

"Новий" режим IP Box

З 1 липня 2016 року старий режим IP Box на Кіпрі був замінений новим, який значно ускладнив застосування правил пільгового оподаткування доходів від об'єктів ІВ.

(i) Хто може використовувати новий режим?

Режим можуть застосовувати фактично всі платники кіпрського податку на прибуток (компанії, які є податковими резидентами Кіпру, постійні представництва нерезидентів та іноземні постійні представництва).

(ii) Які об'єкти ІВ підпадають під дію нового режиму?

Новий режим може застосовуватися до патентів, програмного забезпечення, корисних моделей та деяких інших об'єктів ІВ, які є результатом витрат на R&D та щодо яких компанія є економічним власником. Об'єкти ІВ, що використовуються в маркетингових цілях (наприклад, торговельні марки чи комерційні найменування), не підпадають під дію нового режиму.

(iii) Порядок розрахунку податкових зобов'язань

Правила нового IP Box передбачають звільнення від оподаткування 80 % так званого "кваліфікованого" прибутку, що отриманий від використання об'єктів ІВ, які підпадають під дію нового режиму. На перший погляд, ці правила видаються схожими до тих, що застосовувалися раніше, втім суттєва різниця полягає у порядку визначення "кваліфікованого" прибутку.

Не заглиблюючись у деталі – розмір "кваліфікованого" прибутку розраховується за спеціальною формулою та прямо залежить від розміру витрат на R&D, понесених компанією у зв'язку з розробкою кваліфікованого активу (наприклад, заробітна плата). Чим більша частка таких витрат, тим вищим буде "кваліфікований " прибуток і, як наслідок, – меншим податкове зобов'язання. Тому за певних умов новий IP Box режим дозволяє досягнути тієї самої ефективної ставки податку, що діяла до цього запровадження.

Слід зазначити, що з метою контролю за застосуванням нового режиму IP Box платник, який застосовує цей режим, зобов'язаний вести облік витрат і доходів щодо кожного об'єкта ІВ, який підпадає під його дію.

Податок на репатріацію

Виплати роялті з України на користь резиденту Кіпру підлягають оподаткуванню українським податком на репатріацію. Положення Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром дозволяють зменшити ставку податку на репатріацію до 5/10 %.

Трансфертне ціноутворення (ТЦ)

Операції з резидентами Кіпру можуть підпадати під дію українських правил трансфертного ціноутворення незалежно від наявності ознаки пов'язаності між сторонами (у разі досягнення відповідних фінансових показників). У зв'язку з цим з високою обережністю слід підходити до питання визначення справедливого розміру роялті, що сплачується резидентам Кіпру за користування об'єктами ІВ.

Інші коментарі

Обираючи Кіпр для структурування володіння об'єктами ІВ, потрібно пам'ятати про "офшорну" репутацію цієї юрисдикції, що склалася не лише в уявленні податкових органів, а й в українському медіапросторі.

III. Люксембург

Аналогічно до Кіпру, у Люксембурзі також діють правила IP Box, завдяки яким ця юрисдикція також є популярною для цілей податкового планування з використанням об'єктів ІВ. Окрім цього, популярності цієї юрисдикції сприяє також нещодавнє набрання чинності Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом, положення якої дозволяють зменшити ставку податку на репатріацію в разі виплати роялті до 5/10 %.

Режим IP Box

Як і в ситуації з Кіпром, у Люксембурзі наразі одночасно діє два режими IP Box.

22 березня 2018 року Люксембурзький парламент прийняв закон, що встановив правила застосування нового режиму IP Box, який прийшов на зміну попередньому, що був скасований у 2016 році. При цьому новий режим IP Box застосовуватиметься ретроактивно, починаючи з 2018-го фіскального року, а старий режим, з урахуванням "перехідних" положень, продовжить свою дію до липня 2021 року.

За своєю суттю зміни, прийняті в Люксембурзі, схожі до тих, що були прийняті на Кіпрі, та направлені на приведення правил застосування режиму IP Box до вимог заходу 5 Плану дій BEPS. Такі зміни, серед іншого, включають:

– скорочення кола об'єктів ІВ, щодо яких може застосовуватися пільгове оподаткування (з-під дії режиму виключено об'єкти ІВ, що використовуються в маркетингових цілях);

– застосування "Modified Nexus Approach" до розрахунку "кваліфікованого" прибутку;

– обмеження застосування податкових пільг компаніями, що не брали участі у створенні чи поліпшенні об'єкта ІВ.

Люксембурзькі юристи зазначають, що за певних умов новий IP Box дає змогу зменшити ефективну ставку оподаткування до рівня близько 5 %.

Податок на репатріацію

Як зазначалося вище, положення Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом дають змогу зменшити ставку податку на репатріацію при виплаті роялті до 5/10 %.

ТЦ

Люксембург не віднесений до так званого переліку "низькоподаткових" держав (територій). Операції з виплати роялті на користь резидентів Люксембургу можуть підпадати під дію українських правил ТЦ у разі виконання одного з критеріїв контрольованості (наприклад, наявності між сторонами ознак пов'язаності чи податкової "транспарентності" люксембурзького контрагента) та досягнення відповідних фінансових показників.

IV. Нідерланди

Режим IP Box був уперше створений у Нідерландах у 2007 році. Аналогічно попереднім юрисдикціям, Нідерланди також внесли зміни до режиму IP Box відповідно до вимог заходу 5 Плану дій BEPS (знову ж таки, з можливістю застосування старого режиму до 2021 року у разі виконання певних умов).

Згідно з новим режимом у Нідерландах також використовується "Modified Nexus Approach" для розрахунку податкових пільг. При цьому порівняно з попередніми юрисдикціями, законодавство Нідерландів встановлює більш складні правила застосування пільгового режиму (наприклад, для малих і великих платників податків встановлено різні умови його використання).

Податок на репатріацію

Положення Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Нідерландами дозволяють зменшити ставку податку на репатріацію при виплаті роялті до 0/10 % (очікується, що найближчим часом нульове оподаткування буде замінене оподаткуванням за ставкою 5 %).

ТЦ

Нідерланди не віднесені до так званого переліку "низькоподаткових" держав (територій). Операції з виплати роялті на користь резидентів Нідерландів можуть підпадати під дію українських правил ТЦ у разі виконання одного з критеріїв контрольованості (наприклад, наявності між сторонами ознак пов'язаності чи податкової "транспарентності" нідерландського контрагента) та досягнення відповідних фінансових показників.


ВИСНОВОК:

Попри зміни, що були внесені з метою приведення режимів IP Box у відповідність до вимог заходу 5 Плану дій BEPS, за належного структурування вищезазначені юрисдикції зможуть зберегти статус одних із найбільш популярних для цілей володіння об'єктами ІВ.

Втім, слід зазначити, що використання нових IP Box може мати особливий сенс лише у разі фактичного здійснення платниками у відповідних юрисдикціях діяльності із розроблення об'єкта ІВ і понесення ними витрат на R&D (наприклад, у разі створення повноцінного офісу, де зосереджується штат співробітників, які розробляють об'єкти ІВ). У зв'язку з цим рекомендується обдумувати та проводити структурування діяльності на стадії планування розробки об'єктів ІВ, адже в іншому випадку сповна скористуватися перевагами IP Box буде неможливо.

Крім цього, у зв'язку із доволі м'яким "перехідним" періодом багато компаній, які користувалися пільгами старих режимів IP Box, зможуть продовжити робити це до липня 2021 року.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти