logo-image
Огляд останніх законодавчих змін в українській авіаційній галузі

І. Ратифікація Кейптаунської конвенції

6 червня 2012 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про міжнародні майнові права на рухоме обладнання та Протокол до неї з питань авіаційного обладнання від 16 листопада 2001 року (далі разом – "Кейптаунська конвенція").

Кейптаунська конвенція запроваджує у фінансуванні авіаційної галузі міжнародну систему забезпечення, яка, після внесення відповідних відомостей в міжнародний електронний реєстр повітряних суден, дозволяє створити забезпечувальний інтерес на авіаційну техніку та пов'язане з нею обладнання, щоб гарантувати пріоритетність вимог кредиторів перед вимогами третіх осіб. Кредитори, таким чином, користуються більшим захистом від будь-яких ризиків, пов'язаних з банкрутством або неплатоспроможністю боржника, включаючи можливість вимагати виключення літака з національного реєстру цивільних повітряних суден і експортувати його, так як існування та ефективність їх забезпечення будуть гарантовані системою реєстру.

В результаті, компанії, що надають фінансування підприємствам авіаційної галузі, матимуть більше впевненості у виконанні укладених ними угод, а зниження рівня ризику дозволить зменшити вартість залучення коштів. Боржники, в свою чергу, отримали захист від необґрунтованого вилучення належних їм активів кредиторами, за умови належного виконання своїх фінансових зобов'язань.

Незважаючи на очевидні переваги, в короткочасній перспективі ратифікація Кейптаунської конвенції може не справити відчутного впливу на український авіаційний ринок, оскільки її положення не мають зворотної дії у часі. Іншими словами, скористатися перевагами міжнародної реєстрації прав на повітряні судна можна лише після внесення змін до існуючих договорів фінансування.

Україна зробила застереження, що положення Кейптаунської конвенції не застосовуються до внутрішніх операцій щодо всіх типів авіаційних об'єктів.

Закон про ратифікацію Кейптаунської конвенції вступить в силу після підписання Президентом України та офіційного опублікування. Кейптаунська конвенція набирає чинності для України у перший день місяця, що настає після закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти.

II. Запровадження механізму здешевлення банківських кредитів

5 червня 2012 року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (далі - "Зміни"), що посилюють державну підтримку національних авіавиробників.

Змінами передбачено, що українські оператори мають право на часткову компенсацію відсотків, сплачених за банківськими кредитами, залученими для придбання авіаційної техніки вітчизняного виробництва. Компенсація надаватиметься з 1 січня 2013 року до 1 січня 2017 року у розмірі облікової ставки Національного Банку України, яка на сьогодні становить 7.5%, та виключно за кредитами в національній валюті.

Зміни набудуть чинності після підписання Президентом України та офіційного опублікування.

III. Послаблення державного регулювання в українській авіаційній галузі

8 червня 2012 року вступили в силу зміни до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", прийняті Верховною Радою 17 травня 2012 року, якими скасовано (а) дозвіл на нерегулярні міжнародні польоти; (б) дозвіл на виконання авіаційних робіт іноземними експлуатантами, а також спільними підприємствами і підприємствами, які повністю належать іноземним інвесторам; а також (в) дозвіл на будівництво (реконструкцію) та іншу діяльність на приаеродромній території. Вказані зміни направлені на послаблення державного контролю над українським авіаційним ринком.


Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до старшого партнера Армена Хачатуряна,
а також юристів Олексія Дем'яненка та Юрія Радька.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти