logo-image
Нові правила здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства

16 травня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні" (надалі – "Постанова").

Постанова визначає нові форми і правила здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю, розширює існуючі повноваження інспекторів праці, а також вносить зміни в порядок застосування штрафів за порушення законодавства про працю.

Постановою затверджено Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю (надалі – "Порядок контролю"), згідно з яким, зокрема:

Визначено особливі форми здійснення контролю інспекторами праці: інспекційні відвідування і невиїзні інспектування.
При цьому згідно з Порядком контролю інспекторами праці є посадові особи Державної служби України з питань праці (її територіальних органів) (надалі – "Держпраці"), а також посадові особи виконавчих органів місцевого самоврядування; Встановлено перелік підстав та інформації, які можуть бути підставою для проведення інспекторами праці інспекційних відвідувань (або невиїзних інспектувань в окремих випадках). До таких підстав відносяться, серед іншого, звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю або звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин.
Також підставою для здійснення контролю може бути інформація з відкритих джерел про можливий факт існування неоформлених трудових відносин або ж інформація про можливі порушення від інших державних органів. Наприклад, такою інформацією державних органів може бути: інформація органів Державної фіскальної служби України (надалі – "ДФС") про невідповідність кількості працівників обсягам виробництва роботодавця в порівнянні із середнім показником по відповідному виду діяльності; інформація Пенсійного фонду України про істотну кількість цивільно-правових договорів з фізичними особами, істотні скорочення, істотну кількості осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня, та інша інформація; Вводиться ряд нових повноважень інспекторів праці при здійсненні заходів контролю. Зокрема, при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектори праці можуть безперешкодно і без попереднього повідомлення самостійно відвідувати в будь-який час доби будь-які приміщення роботодавця, в яких використовується наймана праця; Передбачено повноваження інспекторів праці притягати роботодавця до відповідальності за деякі порушення (наприклад, використання праці неоформлених працівників) одночасно з внесенням відповідного припису про усунення порушення незалежно від факту усунення таких порушень в ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; Встановлено можливість відвідування інспекторами праці роботодавців з метою інформування таких роботодавців і їх працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю і моніторингу статусу дотримання законодавства.

Також Постановою внесено зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509, згідно з якими:

прямо передбачається, що крім посадових осіб Держпраці застосовувати відповідні штрафи можуть також керівники виконавчих органів місцевого самоврядування; підставою для застосування штрафу може служити також акт документальної виїзної перевірки роботодавця органами ДФС, в ході якої були виявлені порушення законодавства про працю.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до партнера Світлани Чепурної
та старшого юриста Інеси Летич.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти