logo-image
Зміни в законодавстві: спрощення діяльності приватних іноземних інвесторів

24 липня 2018 року був офіційно опублікований Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" № 2418-VIII, що був прийнятий 15 травня 2018 року (далі – "Закон"). 

Основною новелою вказаного Закону є легалізація інституту номінальних утримувачів цінних паперів, які юридично мають стати учасниками депозитарної системи України. Згідно із визначенням, що міститься в Законі, номінальний утримувач – це іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), і має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах.

Після введення в дію Закону приватні інвестори отримують ряд нових можливостей: 

1. Номінальний утримувач матиме право відкривати рахунок у цінних паперах в депозитарних установах України на підставі відповідного договору про надання послуг для номінального утримувача. В свою чергу, номінальний утримувач має право відкривати у себе рахунки для нерезидентів – власників цінних паперів, що означає зменшення обсягу формальностей:

  • для нерезидентів-інвесторів немає необхідності безпосередньо укладати договори з українськими депозитарними установами;
  • для нерезидентів-інвесторів немає необхідності бути особисто присутнім при проходженні процедур  відкриття рахунків в цінних паперах та особистої ідентифікації в Україні. 

2. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номінального утримувача.

3. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням номінального утримувача.

4. Власником інформації щодо номінального утримувача, що міститься у системі депозитарного обліку в Україні, є сам номінальний утримувач. Інформація про приватного клієнта в системі депозитарного обліку в Україні може бути розкрита лише за запитом компетентного органу в спеціальному встановленому Законом порядку. 

Разом з тим, за суб'єктами національного фінансового моніторингу, якими є національні депозитарні установи, залишається обов'язок належним чином ідентифікувати бенефіціарних власників рахунків в цінних паперах номінального утримувача, для чого національні депозитарні установи можуть запитувати у номінального утримувача всю необхідну для ідентифікації інформацію. 

Прикінцевими положеннями Закону передбачено, що Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування, а інші органи державної влади, зокрема Національний банк України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язано привести свої підзаконні акти у відповідність із таким Законом. 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Олександра Онуфрієнка та юриста Сергія Наконечного.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти