logo-image
Хто може отримати допомогу по частковому безробіттю?
Автор: Ірина Шапошнікова
Джерело: rabota.ua, 27 липня 2022 р.

21 червня 2022 року уряд прийняв Постанову № 702, яка регулює порядок отримання допомоги по частковому безробіттю. Відтепер ФОПи та наймані співробітники, які втратили частину свого доходу, можуть розраховувати допомогу від держави. Втім, слід зауважити, що звернутися за допомогою має не працівник, а роботодавець.

Хто може розраховувати на допомогу?

Отримуватимуть допомогу по частковому безробіттю співробітники, за яких працедавець сплачував ЄСВ останні 6 місяців.

Не можуть отримати допомогу співробітники, які працюють в:

 • органах держвлади;
 • органах місцевого самоврядування;
 • інших організаціях, які утримуються за кошти держбюджету.

Тобто держава може допомогти лише працівникам приватної сфери.

Претендувати на допомогу зможуть лише ті, хто втратив частину зарплати/дохід через те, що зупинилося або скоротилося:

 • виробництво продукції;
 • виконання робіт;
 • надання послуг.

І призвели до цього наступні причини: економічні, технологічні, надзвичайна ситуація, надзвичайний/воєнний стан, карантин (далі – «Зупинення виробництва»).

Очевидно, що наразі причина «Зупинення виробництва» – це, скоріше за все, воєнний стан.

Які умови виплати допомоги?

Постанова визначає вичерпний перелік критеріїв для надання допомоги:

 • «Зупинення виробництва» стосується понад 20% співробітників компанії.
 • Якщо скоротилися робочий час та зарплата таких співробітників на понад 30% на місяць.
 • Працедавець сплачував ЄСВ та в нього відсутня загальна заборгованість із виплати зарплати та ЄСВ протягом 6 міс, що передували місяцю «Зупинення виробництва».
 • Працедавець не є фондом соцстрахування.

Якщо працедавець не відповідає цим критеріям, то держава не виплачує допомогу його працівникам.

Допомогу не надають, якщо:

 • Це сезонне «Зупинення виробництва» або відбувається воно виключно через організаційно-виробничі причини (компанія перепрофільовується, відбувається технічне переоснащення, змінюється технологія виробництва, переходить на іншу сировину тощо).
 • Співробітник відмовився працевлаштовуватися або тимчасово переводитися на іншу роботу в працедавця на повний робочий день чи тиждень/працює у нього за сумісництвом/проходить альтернативну службу.
 • Працедавець припиняє діяльність як юрособа; його визнано банкрутом/стосовно нього порушено справу про банкрутство; він у процесі санації.

Які строки для звернення по допомогу?

Звернутись за допомогою можна протягом 90 к. д. з дня, коли «Зупинено виробництво». Однак, якщо це відбулось після того, як ввели воєнний стан і до 07.05.2022 р. (дата, коли набрав чинності Закон), то звернутись за допомогою можна до 05.08.2022 р.

Хто виплачує допомогу?

Працедавець може звернутися за наданням допомоги у ЦЗ, але виплачує її саме роботодавець. Виплати отримують застраховані працівники, з якими працедавець оформив трудові відносини (крім співробітників-сумісників).

Тривалість виплати допомоги

Допомога виплачується доти, поки «Зупинено виробництво», але не більше ніж на 180 к. д. у сумі впродовж 36 міс. з дня, коли «Зупинено виробництво».

Допомога не виплачується за період, коли співробітнику оплачують простій, він пішов у відпустку без збереження зарплати, призупинено трудові відносини.

Розмір допомоги

Допомогу виплачують щомісячно пропорційно робочому часу співробітника, який було скорочено. За спеціально визначеною формою також враховується оклад чи середній заробіток співробітника та нормальна кількість годин, яку він міг би відпрацьовувати. Так чи інакше, максимальний розмір допомоги, яку може отримати один співробітник, не має бути більший ніж 50% розміру мінімальної зарплати, тобто сягатиме не більше 3 250 грн.

Яка процедура призначення допомоги?

Перший етап. Щоб отримати допомогу працедавцю слід подати до ЦЗ за місцезнаходженням відповідну електронну або паперову заяву. До неї також потрібно додати відомості про співробітників, які мають право на допомогу, за встановленою формою.

Якщо документи він подає в електронній формі, заяву та документи, які він додає до неї, підписує електронним підписом.

Другий етап. Регіональний ЦЗ протягом 5 робочих днів з дня подачі документів має розглянути документи та ухвалити рішення про призначення/відмову у призначенні допомоги.

Якщо пакет документів неповний або містить помилки, ЦЗ має повідомити про це працедавця у такий же термін. Протягом наступних 5 робочих днів працедавець може доопрацювати документи та звернутися до ЦЗ повторно.

Якщо регіональний ЦЗ відмовив у наданні допомоги, його рішення можна оскаржити в ДЦЗ або суді.

Третій етап. Якщо рішення про призначення допомоги ухвалено, ЦЗ щомісяця перераховує кошти на рахунок працедавця. Своєю чергою роботодавець через 3 робочі дні після надходження коштів (не пізніше) виплачує допомогу співробітникам. Використовує для цього окрему платіжну відомість та надсилає підтвердження ЦЗ про це.

Чи передбачена відповідальність працедавця за недостовірну інформацію?

Якщо працедавець подав недостовірні відомості або в разі нецільового витрачання коштів, він зобов’язаний добровільно чи на підставі рішення суду повернути кошти на допомогу до Фонду.

ЦЗ мають право перевіряти (дистанційно або за місцезнаходженням працедавця) документи та відомості, що є підставою для ухвалення рішення про надання допомоги, а також цільового витрачання коштів. Під час таких перевірок ЦЗ має право отримувати від працедавця усні чи письмові пояснення.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти