logo-image
Форс-мажор в умовах воєнного стану
Автор: Софія Грицюк
Джерело: Юрист&Закон, 31 березня 2022 р.
Завантажити

Війна триває вже місяць, а отже стадія шоку й заціпеніння поступово проходить. У місцях, де це можливо, бізнес повертається до нормальної діяльності для підтримки економіки. Ті бізнеси, які не можуть відновити роботу частково або повністю, намагаються зменшити збитки, зокрема використовуючи інструмент звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язання - форс- мажор.

Як використати цей інструмент? Які його особливості на кожному етапі застосування?

Крок 1: Читаємо договори

Форс-мажор насамперед є договірним інструментом, тож украй важливо прочитати договори, з якими маємо справу, та звернути увагу на такі положення:

 1. Чи конкретизовано зміст допустимих форс-мажорних обставин у договорі;
 2. Наявність і зміст положень про односторонню відмову від договору через форс-мажорні обставини, що тривають;
 3. Строк повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин;
 4. Форма та процедура повідомлення про форс-мажор (повідомлення вважається доведеним до відома контрагента, якщо його надіслано за допомогою певних засобів зв'язку, передбачених договором, або з додаванням документів на підтвердження обставин, наприклад, сертифіката Торгово-промислової палати України (далі - ТПП)).

Крок 2: Повідомити контрагента

Найперше необхідно повідомити контрагенту про настання форс-мажорних обставин. Положення договору про форс-мажор може передбачати різні вимоги до повідомлення чи не передбачати їх узагалі, а нерідко неналежне повідомлення унеможливлює застосування форс-мажорного положення. При цьому зрозуміло, що засоби зв'язку, які найчастіше передбачено договорами як належні, у воєнний час будуть недоступні (рекомендовані листи, кур'єри тощо), тож у будь-якому разі рекомендуємо зважати на таке:

 1. Відповідні засоби зв'язку недоступні. Якщо договір містить положення про те, що в разі неможливості надіслати належним способом повідомлення внаслідок форс-мажору - добре. Якщо ні - не завадить поінформувати про це контрагента і сподіватись на його розуміння.
 2. Момент, від якого відлічувати початок перебігу строку на повідомлення. Під час отримання сертифіката й доведення в суді значення мають конкретні заходи воєнного стану, обмеження і події під час війни та їх вплив на конкретне зобов'язання, яке немає змоги виконувати. ТПП видає сертифікати засвідчення форс-мажорних обставин за умови доведення двох фактів:
 1. настав момент виконання зобов'язання за договором;
 2. форс-мажорні обставини призвели до неможливості такого виконання у визначений договором строк.

Договори найчастіше відштовхуються від моменту настання форс-мажорних обставин. Форс- мажор у договорі нерідко охоплює поняття "війна", "збройна агресія", "напад" у загальному. Отже, виходить, що строк на повідомлення починає перебіг із першого дня війни, то що ж тоді робити, якщо контрагента повідомити в строк не встигли?

Указом Президента введено воєнний стан (у частині заходів він відсилає до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану") - сам собою воєнний стан не унеможливлює виконання договорів, унеможливлюють застосовані заходи. Тож у такому разі в повідомленні варто вказати на момент, коли бізнес стикнувся з такими заходами, наприклад, коли мобілізували працівників, коли сталися руйнування об'єктів, коли відбулась евакуація/переміщення, коли залізниця почала функціонувати в особливому режимі й унеможливились поставки тощо.

Пам'ятаймо і про те, що форс-мажор звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання (штрафів/пені), а не від виконання цього зобов'язання. Тож форс-мажор не дає змоги уникнути виконання зобов'язань, наприклад, орендних платежів.

Натомість він дає змогу їх відтермінувати. Докладніше про повну неможливість виконати зобов'язання й альтернативні інструменти - у частині 5 "Додатково".

 1. Документи на підтвердження.

Договір може містити вимогу надавати разом із повідомленням документи на підтвердження настання форс-мажорних обставин, наприклад, сертифікат ТПП. У поточних обставинах вкластись у строки повідомлення й отримати при цьому індивідуальний сертифікат ТПП видається практично неможливим завданням (про необхідність його отримання читайте докладніше в частині "Крок 3").

Тому матиме сенс підкріпити повідомлення загальним листом ТПП № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 р., яким ТПП засвідчила, що військова агресія рф проти України є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили).

Крок 3: Отримати сертифікат

На продовження теми сертифікатів ТПП - інтернет рясніє порадами щодо засвідчення форс- мажорних обставин під час війни. Одні кажуть - загального листа достатньо, посилаючись на те, що лист адресовано "всім, кого це стосується', інші ж рекомендують отримувати індивідуальне підтвердження, не зважаючи ні на що.

Дійсно, сила загального листа для нас поки що незрозуміла, адже звичайні сертифікати засвідчення форс-мажорних обставин видавали на основі проведеного аналізу щодо причинно- наслідкового зв'язку між неможливістю виконувати зобов'язання і такими обставинами, тобто в кожному окремому випадку. Цей же документ стосується всіх. Позиції різняться, тому пропонуємо розглянути аргументи на підтримку обох поглядів.

Аргументи за отримання індивідуального сертифіката:

 1. ТПП не уповноважена видавати документи універсальної сили.
 2. Загальний лист підтверджує невідворотність, непередбачуваність, об'єктивність обставин, словом, наявність форс-мажору. Проте, як відомо, іще одним обов'язковим критерієм є причинно- наслідковий зв'язок між неможливістю виконання зобов'язання і такими обставинами, який у практиці визначали завжди щодо кожного спірного зобов'язання окремо.
 3. Навіть індивідуальний сертифікат, який видає ТПП на основі аналізу такого причинно- наслідкового зв'язку, все одно не є для суду доказом наперед визначеної сили.

Аргументи за використання загального листа ТПП:

 • задля комунікації з контрагентом, а не для доведення в суді, такий лист може стати достатнім підтвердженням, адже стосується унікальних обставин, які мали вплив на всіх, і адресовано його "всім, кого це стосується';
 • ТПП функціонує в особливому стані, через масу заявок перегружені, а повідомляти контрагента потрібно буде якнайшвидше.

Але примітно й те, що підстави стверджувати, що напад рф є форс-мажором для кожного договору на всій території України, відсутні, оскільки воєнні дії відбуваються не на всій території України, мобілізовано не всіх працівників, не всі логістичні ланцюги перервано і не всі фінансові операції підпадають під обмеження, установлені постановою НБУ.

Крок 4*: Звернутися до суду

 • разі якщо все ж таки ви не досягли згоди з контрагентом, залишається звернення до суду.

Важливі аспекти в разі звернення:

 1. Необхідно збирати докази і зазначати те, як конкретні заходи/події під час війни не дають змоги виконувати свої зобов'язання, адже суд окремо, незалежно від наявності сертифіката ТПП, досліджуватиме дотримання критеріїв форс-мажору.
 2. Позовна давність - надзвичайна або невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), яка перешкоджала поданню позову, є однією з підстав для зупинення перебігу позовної давності (п. 1 ч. 1 ст. 263 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ)).
 3. Відсутність договірних положень про форс-мажор - суди не завжди у своїй практиці ототожнювали поняття "непереборна сила" і "форс-мажор'', тож доцільність отримання й використання сертифіката ТПП під час захисту в такому випадку під питанням.

Тут можна сказати точно, що в найближчі роки після війни масив судової практики про форс-мажор буде значно поповнено та, можливо, удосконалено.

Повна неможливість виконання зобов'язань

Законодавчі норми не дають підстав для розірвання договору в односторонньому порядку через обставини непереборної сили, навіть якщо такі обставини тривають дуже довго. Таку можливість має бути передбачено договором, він може містити окремі строки й умови.

Однак існує ще інститут припинення договору через неможливість його виконання. Договір, який стало неможливо виконати після його укладення, може бути розірвано в судовому порядку з посиланням на ст. 607 ЦКУ. Перевага такого способу полягає в тому, що форс-мажор не допускає обґрунтування на підставі, наприклад, недотримання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника. До того ж неможливість виконання договору може бути обумовлено як фактичними обставинами (руйнування, спричинені обстрілами, можуть призвести до знищення предмета договору), так і юридичними (наприклад, накладання санкцій на контрагента, унаслідок яких вчиняти дії на виконання певних договорів йому заборонено).

Альтернативні інструменти захисту

Істотна зміна обставин (ст. 652 ЦКУ) дає підстави для внесення змін або розірвання договору, у тому числі в судовому порядку. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Спеціальні юридичні інструменти, які є специфічними для відповідного виду договору. Наприклад, орендар може не сплачувати орендну плату в разі неможливості користування об'єктом оренди або вимагати її зменшення, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування об'єктом оренди істотно зменшилася (ст. 762 ЦКУ). Перевагою ж такого способу є те, що форс-мажор не дає можливості не сплачувати чи зменшити оплату за договором.

ВИСНОВОК:

Тож необхідно, по-перше, проаналізувати договори та звернути увагу на положення про форс- мажор, їх зміст, строки і процедуру повідомлення. По-друге, прокомунікувати з контрагентом і повідомити про неможливість виконати зобов'язання у строк. По-третє, розглянути можливість отримання індивідуального сертифіката від ТПП залежно від нагальної потреби. По-четверте, документувати всі конкретні заходи/події під час війни, що не дають змоги виконувати свої зобов'язання, на випадок необхідності подавати докази до суду.

Ну і, по-п'яте, звісно, берегти себе!

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти