logo-image
Зміни до правил розкриття банківської таємниці

17 червня 2011 року набудуть чинності зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", прийняті Верховною Радою України 15 лютого 2011 року (далі – "Зміни"). Серед іншого Зміни запроваджують нові правила розкриття інформації, що містить банківську таємницю, третім особам. Нові правила надають українським банкам право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, у тому числі персональні дані про клієнтів банку, приватним особам та організаціям, які надають послуги банкам, пов'язані з їх діяльністю (далі – "Треті Особи"), без попередньої згоди клієнтів.

На даний період банківську таємницю може бути розкрито Третім Особам лише на письмовий запит або з письмового дозволу клієнтів банку, або ж на письмову вимогу суду чи за рішенням суду. У порядку виключення, законодавство України дозволяє банкам розкривати банківську таємницю іншим банкам в обсягах, необхідних при наданні кредитів або банківських гарантій. У певних обсягах банківську таємницю може бути розкрито також органам прокуратури та іншим вказаним у законі державним органам, у тому числі Національному банку України.

Незважаючи на те, що Зміни ще не пройшли випробування на практиці, їх очікуваними позитивними наслідками буде можливість українських банків розкривати необхідну інформацію особам, які тісно співпрацюють з банками, таким як аудитори, юридичні консультанти, колекторські компанії і т.п. Раніше на банки накладались обмеження щодо передачі інформації, що містила банківську таємницю, без попередньої згоди клієнтів. Для уникнення такого обмеження Національний банк України рекомендував одержувати від клієнта попередній дозвіл на розкриття банківської таємниці. Банки широко використовували запропонований варіант і включали відповідні положення до договорів про надання банківських послуг зі своїми клієнтами. Прийняття Змін істотно зменшить юридичні ризики, пов'язані з розкриттям банківської таємниці, у порівнянні з укладенням договору, який зацікавлена сторона може оскаржити у судовому порядку.

Негативні наслідки Змін полягають у тому, що на розсуд банків банківська таємниця може вільно передаватись Третім Особам. Така практика, у свою чергу, може мати наслідком необмежену передачу персональних даних клієнтів банків і порушувати їхнє право на недоторканість приватного життя.

Національний банк України повинен у тримісячний строк з дня набрання Змінами чинності привести у відповідність до них свої нормативно-правові акти, якими регулюється правовий режим банківської таємниці.

Будь ласка, направляйте свої запитання

Світлані Порощук
партнеру
svitlana.poroschuk@asterslaw.com

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти