logo-image
Прийняття закону про обіг земель с/г призначення

31 березня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" 552-IX* ("Закон"). Закон скасовує мораторій на обіг земель с/г призначення, чинний в Україні з 2001 року, водночас вводить ряд обмежень на перехідний етап запуску ринку землі.

 Поточна ситуація щодо обігу земель с/г призначення

Мораторій діє щодо:

(і)  Купівлі-продажу земель с/г призначення державної і комунальної власності (крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб);

(іі) Ряду транзакцій, предметом яких є: земельні ділянки приватної власності (а) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, (б) виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, земельні частки (паї), а саме:

 • Купівлі-продажу або іншим способом відчуження (крім випадків вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб або передачі їх у спадщину), включаючи внесення до статутних капіталів господарських товариств;
 • Зміни цільового призначення, крім випадків здійснення діяльності за угодами про розподіл продукції;
 • Обміну (міни), крім земельних ділянок, які розташовані у масиві земель та мають приблизно однакову нормативну грошову оцінку (допускається різниця в межах 10%).

Обіг земель с/г призначення після прийняття Закону:

Закон передбачає:

(i) З 1 липня 2021 року:

 • право громадян України набувати у власність до 100 га земель с/г призначення;
 • можливість передачі земель с/г призначення в іпотеку банкам.

(ii) З 1 січня 2024 року:

 • право громадян України та українських компаній набувати у власність землі с/г призначення загальною площею до 10 000 га (при цьому, (а) фізичні особи-учасники компаній вважаються власниками земельних ділянок таких компаній пропорційно до їх часток у відповідних статутних (складених) капіталах; (б) вказаний поріг 10 000 га у будь-якому разі не може бути перевищений).

(iii)  Вирішення питання допуску іноземців до ринку земель с/г призначення за результатом референдуму (дата та інші деталі такого референдуму залишаються невідомими на цьому етапі);

(iv) Заборону продажу земель с/г призначення державної та комунальної власності;

(v) До 1 січня 2030 року державне регулювання ціни продажу земель с/г призначення (нижній поріг ціни – значення нормативної грошової оцінки);

(vi) Можливість передачі (відчуження) переважного права на придбання земельної ділянки с/г призначення;

(vii) Неможливість набувати право власності на земельні ділянки с/г призначення для:

А) Юридичних осіб:

 • учасниками яких є інші юридичні особи;
 • у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);
 • бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах;
 • учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Росії, а також - іноземні держави;
 • що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • учасниками або кінцевими бенефіціарами яких не є громадяни України щодо:

        - земельних ділянок державної і комунальної власності;

        - земельних ділянок, які виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

        - земельних ділянок, розташованих ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного кордону України, який проходить по морю);

Б) Фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами.

В) Осіб, які належать або належали до терористичних організацій.

(viii) Обов'язок нотаріусів здійснювати контроль щодо відсутності обмежень на набуття особами с/г земель за договорами при їх посвідченні (процедура і технічна сторона питання підлягають додатковому розробленню).

(ix) Обов'язок набувачів підтверджувати джерела походження ресурсів, за рахунок яких набувається право власності на земельні ділянки с/г призначення.

Наразі додатково до Закону до другого читання готуються два суміжні законопроекти, а саме №№2194 та 2195**, які у разі прийняття матимуть суттєве значення для подальшого реформування земельного ринку.

_____________________________

* Закон доступний за посилання:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-IX

** Законопроекти доступні за посиланнями:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2194&skl=10

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2195&skl=10

 

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти