logo-image
Новий законопроєкт про мобілізацію та військовий облік

Уряд вніс до Парламенту законопроєкт №10449, яким пропонує удосконалити окремі питання мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Опублікована редакція законопроєкту не є остаточною, однак станом на зараз пропонуються такі зміни до законодавства.

 1. Повістка: вручення, реквізити, поважна неявка

Повістка про виклик до ТЦК та СП може бути вручена:

 • особисто під підпис
 • через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста

Повістка повинна містити наступні дані:

 • ПІБ та дату народження громадянина, якому адресована повістка
 • найменування ТЦК та СП, що видав повістку
 • мета виклику
 • зазначення місця, дня і часу явки за викликом
 • підпис/ЕЦП посадової особи, яка видала повістку
 • реєстраційний номер повістки
 • роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки

Поважними причинами неприбуття по повістці є:

 • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк
 • смерть близького родича (батьків, дружини/чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини/чоловіка
 1. Відстрочка від мобілізації

Уточняються норми щодо права на відстрочку окремих категорій осіб, зокрема:

 • тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці
 • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду
 • опікун особи, визнаної судом недієздатною
 • члени сім’ї першого ступеню споріднення [ред.: батьки чоловіка / дружини, чоловік / дружина, діти чоловіка / дружини, у тому числі усиновлені] (не більше одного) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності), що підтверджується в порядку, встановленому КМУ
 • члени сім’ї першого ступеню споріднення [ред.: батьки чоловіка / дружини, чоловік / дружина, діти чоловіка / дружини, у тому числі усиновлені] (не більше одного) особи з інвалідністю II групи, зайняті постійним доглядом за нею, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, що підтверджується в порядку, встановленому КМУ
 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України “Про освіту” (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права зберігають таке право до завершення поточного навчального року
 • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти за умови що вони працюють відповідно у закладах фахової передвищої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки
 • протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби
 • військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону
 1. Бронювання військовозобов'язаних

Законодавець пропонує змінити організацію і порядок бронювання, зокрема:

 • уточняється квота для бронювання державних службовців, зокрема для категорії “Б”, “В” квота складає до 50 % військовозобов’язаних, а для категорії “А” – залишається 100%
 • підлягатимуть бронюванню на загальних засадах працівники поліції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, суду / систем правосуддя, досудового розслідування, патронатних служб
 • підлягатимуть подачі на бронювання кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які є критично важливими для економіки та населення
 • заброньовані військовозобов’язані будуть зобов’язані уточнити свої облікові дані стосовно їх бронювання через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста або у ТЦК та СП за місцем свого перебування або знаходження
 1. Обов'язки призовників, військовозобов'язаних, резервістів

Пропонують зміни до переліку обов'язків, а саме:

 • реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста
 • проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби
 • уточнити в ТЦК та СП, через ЦНАП або електронний кабінет свої облікові дані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації / дня опублікування нового закону
 • в 7-денний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у разі зміни місця проживання стати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи
 • мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою ТЦК та СП, поліцейського або прикордонника
 • для осіб, які самостійно прибули до ТЦК та СП та підлягають направленню на навчання у зв’язку з мобілізацією, час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом 2 місяців з дня проходження ВЛК
 • для обмежено придатних необхідно пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців з дня набрання новим законом чинності
 • чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту країни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби

Також уточняється, що:

 • військовий облік призовників: щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, і до досягнення ними віку 25 років
 • військовий облік військовозобов'язаних, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників
 1. Заходи впливу

Якщо під час мобілізації, військовозобов'язаний чи резервіст не виконують своїх обов'язків, керівник ТЦК та СП протягом 5 днів надсилає громадянину вимогу в електронній формі або поштою. Вимога вважається врученою в день отримання ТЦК та СП повідомлення про її доставлення або в день проставлення поштою відмітки про відмову у отриманні / неможливість вручення.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не з’явився до відповідного ТЦК та СП (закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном), то ТЦК та СП буде звертатися до адміністративного суду щодо:

 • тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон
 • тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом
 • накладення арешту на кошти та інші цінності на банківських рахунках або інших фінансових установах, небанківських постачальниках платіжних послуг або на електронні гроші

Дані обмеження можуть діяти на строк до виконання зобов’язань на вимогу ТЦК та СП.

 1. Процедура звернення до суду

Законопроєкт пропонує наступну процедуру розгляду адміністративним судом заяви ТЦК та СП про заходи впливу:

 • провадження у справах здійснюється на підставі письмової заяви ТЦК та СП, яка подається до суду першої інстанції протягом 5 днів з дня встановлення обставин невиконання вимоги ТЦК та СП
 • розгляд заяви відбувається в судовому засіданні з повідомленням сторін; у разі неприбуття – суд розглядає заяву у письмовому провадженні
 • суд приймає рішення по суті заявлених вимог не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі
 • рішення суду підлягають негайному виконанню
 • апеляційні скарги на судові рішення можуть бути подані протягом 15 днів з дня їх проголошення, а для осіб, які не брала участі у справі – протягом 15 днів з дня вручення їм повного рішення суду
 • подання апеляційної скарги на рішення суду не перешкоджає його виконанню
 • суд апеляційної інстанції розглядає справу у 15-денний строк з дня відкриття апеляційного провадження
 1. Виїзд за кордон

Законопроєкт планує зобов'язати громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім дипломатів та членів їх сімей) при перетині кордону додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.

Також уточняється, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках введено воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

 1. Військовозобов'язані за кордоном

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

Оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянина України за межами України для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

 1. Військово-транспортний обов’язок

Законопроєкт пропонує наступні зміни:

 • подання профільними державними органами до ТЦК та СП відомостей про зареєстровані транспортні засоби, водні транспортні засоби, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ в особливий період
 • з моменту оголошення загальної мобілізації заборонено здійснювати будь-які дії (зокрема, переміщення до інших областей або за межі території України, передача права власності, оренда (лізинг), застава) із транспортними засобами, які призначені для доукомплектування ЗСУ в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП (окрім тих, які на дату опублікування нового закону вже були передані).
 1. Базова загальновійськова підготовка та служба

Законопроєктом вводиться поняття базової загальновійськової підготовки (як окремої навчальної дисципліни), що викладається у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності, військових навчальних закладах як навчальна дисципліна, а також проводиться навчальних центрах ЗСУ тощо.

Для чоловіків вона також буде обов'язковою, для жінок – добровільною. Для проведення базової загальновійськової підготовки залучатимуть громадські організації та об'єднання, зокрема об'єднання ветеранів війни.

Окрім цього, поняття строкової військової служби замінюється на базову військову службу. Таку військову службу можуть проходити особи віком до 25 років, які можуть самостійно обирати рік та період її проходження – у мирний час така служба триватиме до 5 місяців, під час воєнного стану – до 3 місяців.

 1. Соціальні та інші гарантії військовослужбовців

Законопроєкт також пропонує наступне:

 • надати додаткову 90-денну оплачувану відпустку військовослужбовцям після їх звільнення з полону
 • закріпити право на звільнення з військової служби під час воєнного стану після звільнення з полону, у зв'язку з обранням народним депутатом, за наявності інвалідності І чи ІІ групи, а також у зв’язку з закінченням строку служби – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців
 • надати право засудженим до відбування покарання з випробуванням (окрім засуджених за злочини проти основ національної безпеки, військові злочини) на несення військової служби під час мобілізації

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радників Asters Юни Потьомкіної та Антона Сінцова.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти