logo-image
Державно-приватне партнерство: які сфери економіки зможуть відновити приватні інвестори?
Автор: Роман Степаненко
Джерело: The Page, 22 лютого 2024 р.

Відновлення України після руйнівної війни — це масштабне завдання, яке потребуватиме залучення неймовірних ресурсів. На засіданні Ради Безпеки ООН у листопаді минулого року було озвучено приблизну вартість відновлення та реконструкції країни – $400 млрд. Очевидно, ця оцінка є доволі умовною та консервативною, фактичні цифри, скоріше за все, будуть значно вищими. Усвідомлюючи неможливість покрити такі витрати лише за рахунок держави та донорів і міжнародної допомоги, Україна робить ставку на активізацію співпраці з приватним бізнесом. Серед форм та механізмів залучення коштів у відбудову зруйнованої інфраструктури однією з найбільш обговорюваних є саме державно-приватне партнерство (ДПП).

Чим ДПП може зацікавити приватного партнера?

Суть ДПП полягає в поєднанні ресурсів держави та приватного сектору при одночасному розподілі ризиків, відповідальності та винагород між ними. Іншими словами, це взаємовигідна кооперація приватного бізнесу і державних органів, при якій перші отримують сприяння та привабливі умови для реалізації проєкту, а другі – можливість розвивати стратегічно важливу сферу без значних державних вкладень.

Загалом, ідею ДПП можна спрощено описати таким чином: приватний інвестор бере в управління державний чи комунальний актив, реконструює або будує його, підтримує та розвиває протягом тривалого часу (від 5 до 50 років), отримуючи дохід від користування або певні гарантовані платежі, після чого об'єкт повертається у володіння держави чи територіальної громади. Варто зазначити, що такий опис є умовним, адже світова практика ДПП знає безліч моделей співпраці, які передбачають різні умови набуття прав на обʼєкт чи розподілу ризиків та прибутків.

Ефективність ДПП як моделі взаємодії державного та приватного секторів неодноразово доведена практикою провідних країн світу. Наприклад, за 2022 рік у Європейському Союзі коштом проєктів ДПП залучили 9,8 мільярда євро, а показники свідчать про тенденцію до збільшення кожного року їх частки у ВВП європейських країн. Така статистика є зрозумілою, адже механізми ДПП дозволяють знизити ризики приватних інвестицій та гарантувати безпеку вкладених коштів.

Особливо ефективним ДПП є як інструмент післякризового відновлення та розвитку, коли зростає інтерес бізнесу до державної підтримки. Абсолютно виправданою є увага уряду до цієї форми співпраці в контексті післявоєнної відбудови, адже проєкти ДПП здатні залучити приватний капітал до відбудови інфраструктури в стислі строки.

ДПП як правове явище вже давно відоме українському законодавству – ще в 90-х роках були прийняті перші акти в цій сфері (зокрема, Закон України «Про концесії»), а в 2010 році ухвалили основоположний Закон України «Про державно-приватне партнерство». Перші роки становлення механізму ДПП в Україні не можна було назвати успішними, адже кількість ініційованих проєктів була незначною, а правове регулювання мало низку недоліків. Проте, у 2019 році було істотно оновлено законодавство та проведено реформу, спрямовану на забезпечення гарантій приватних партнерів.

Реалії післявоєнної відбудови вимагають подальшого удосконалення чинного законодавства у сфері ДПП, аби створити якнайсприятливіші умови залучення інвесторів – як українських, так і іноземних. З цією метою був розроблений та прийнятий у першому читанні Законопроєкт №7508, який покликаний пристосувати ДПП процедури до викликів масштабної післявоєнної реконструкції. Зокрема, планується розширити список форм державної підтримки ДПП проєктів, джерел фінансування (зокрема, врегулювати питання відбудови за кошти ЄС та інших донорів), скоротити процедури підготовки, запровадити нові форми співпраці тощо. Описані зміни повинні максимально спростити та пришвидшити механізм залучення приватних партнерів до відбудови зруйнованих обʼєктів, а також захистити інтереси потенційних інвесторів.

Які сфери економіки є перспективними для ДПП?

Як ми писали вище, ДПП – це перевірений практикою інструмент швидкого відновлення інфраструктури, адже дозволяє в стислі строки запустити масштабні проєкти будівництва. Розуміючи ефективність такого механізму, ще в липні 2022 року під час конференції на тему післявоєнної відбудови в Лугано представники уряду наголошували на тому, що ДПП має стати основною формою залучення коштів в багатьох сферах. Зокрема, відповідно до представленого у швейцарському місті Плану відновлення України найбільш очікуваним є залучення приватних партнерів до таких проєктів:

Відновлення закладів освіти та охорони здоров'я

Ці сфери особливо постраждали внаслідок воєнних дій – за останніми підрахунками, понад 350 навчальних закладів та понад 200 медичних установ знищено вщент. Аби якнайшвидше повернути мешканцям доступ до цих базових соціальних послуг, держава планує реалізовувати масштабні проєкти ДПП, які б допомогли звести сотні нових шкіл та лікарень. Як наслідок, уряд має на меті запровадити сприятливі умови для залучення приватних партнерів до побудови таких об'єктів. Зокрема, згаданий вище Законопроєкт №7508 пропонує удосконалити механізми партнерства, аби зацікавити та захистити інтереси потенційного інвестора у таких проєктах.

Модернізація дорожньої інфраструктури

Традиційно ДПП як форму залучення приватних інвестицій асоціюють насамперед зі сферою дорожньої інфраструктури. Як приклад, напередодні війни велася підготовка до передачі деяких автомагістралей у концесію. В межах повоєнної відбудови також планують використовувати механізми ДПП при відновленні зруйнованих шляхів та побудові нових. Однак планується, що будівництво доріг відбуватиметься як за правилами концесії, так і в порядку «неконцесійних» форм ДПП, які можуть слугувати альтернативою звичайним підрядам.

Розвиток військово-промислового комплексу

Однозначно, що при відновленні економіки України робитиметься акцент на розвитку власного потужного військово-промислового комплексу, адже ця галузь є однією з найперспективніших. Уряд декларує прагнення реалізувати двадцять проєктів ДПП у сфері оборонної промисловості протягом наступних 10 років. Співпраця у цій галузі буде особливо привабливою для приватних інвесторів, оскільки попит на озброєння залишатиметься прогнозовано високим протягом довгого періоду, а Україна пропонуватиме чи не найкращі умови для її спільного виробництва.

Цифрова трансформація економіки

Відбудова України передбачатиме створення економіки, яка ґрунтується на сучасних технологіях. Як наслідок, планується реалізувати низку масштабних технологічних проєктів, які зможуть утвердити статус України як сучасного цифрового хабу Європи. Зокрема, серед урядових ініціатив — залучення приватних інвесторів на засадах ДПП до проєктів, пов'язаних з будівництвом магістральних міжнародних каналів зв'язку, розбудовою електронних комунікаційних мереж, зміцненням кібербезпеки тощо.

Розвиток залізничної, портової та авіаційної інфраструктури

Перезапуск економіки неможливий без побудови спроможної логістичної інфраструктури в країні. Як наслідок, застосування механізму ДПП у відновленні зруйнованих залізничних, портових та авіаційних об'єктів є вкрай важливим. Водночас планується використання ДПП інструментів для розвитку регіональних аеропортів, морських портів, мультимодальних вантажних перевезень та інших ініціатив, спрямованих на покращення загальної ефективності транспортної мережі.

Короткий висновок

Отже, ДПП має всі шанси стати потужним драйвером післявоєнної відбудови України, дозволивши залучити значний обсяг іноземних інвестицій в ключові сфери економіки. Ефективна реалізація таких проєктів закладе фундамент майбутнього економічного розквіту держави. Висловлюємо сподівання, що найближчим часом буде прийнято зміни до законодавства, які удосконалять механізми ДПП та адаптують їх до умов майбутньої відбудови.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти