logo-image
Нові правила розрахунку пені за прострочення сплати аліментів
Автор: Таліна Кравцова
Джерело: ЮрЛіга, 15 січня 2019 р.

Таліна Кравцова, адвокат, старший юрист ЮФ Asters, проаналізувала тенденції розвитку судової практики щодо порядку обчислення пені за прострочення аліментів.

 

Законодавство України дає отримувачу аліментів чіткі гарантії для стягнення з боржника неустойки (пені) у разі виникнення заборгованості по їх сплаті, що накопичилась внаслідок винних діянь боржника. При чому, не має значення спосіб стягнення аліментів - за рішенням суду або за домовленістю між батьками.

Відповідно до ст.196 Сімейного кодексу (надалі - СК) України, розмір пеністановить 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, починаючи від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.

Верховний Суд України (далі - ВСУ) неодноразово змінював підхід до порядку розрахунку пені. Так, відповідно до постанов від 11 вересня 2013 року у справі № 6-81цс13від 1 жовтня 2014 року у справі № 6-149цс14від 25 листопада 2015 року у справі № 6-2022цс15 пеня обчислювалася «…виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення…». Згодом, ВСУ дещо відступив від зазначених висновків та вказав, що «…пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів. …сума заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється, виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались…» (постанови від 1 липня 2015 року у справі № 6-94цс15від 16 березня 2016 року у справі № 6-300цс16від 2 листопада 2016 року у справі № 6-1554цс16).

Відповідно до зазначених правових позицій ВСУ [всі правові позиції доступні у модулі "Судова практика" Інформаційно-правових систем ЛІГИ:ЗАКОН], раніше пеня за один місяць розраховувалася так: заборгованість по аліментах за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума пені визначалася шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів за кожен місяць.

У 2018 році Велика Палата Верховного Суду (далі - ВС) суттєво змінила існуючий підхід та своєю постановою від 25 квітня 2018 року у справі № 572/1762/15-ц (далі - Постанова) відступила від усталеної практики ВСУ, запропонувавши новий порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів.

Так, Постанова містить правовий висновок, що зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення пені на підставі ч. 1 ст. 196 СК Українисуд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням встановленого - обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені. Далі потрібно підсумувати розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначити загальну суму пені за весь період заборгованості шляхом додавання показників за кожен місяць.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього зобов'язання буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною, залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення.

Відповідно до висновків Великої Палати ВС, загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за такою формулою:

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn), де:

- загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів (обраховується позивачем на момент пред'явлення позову);

A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;

Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;

A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;

Q2- кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;

An- нарахована сума аліментів за останній місяць перед пред'явленням позову;

Qn- кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць.

Розглянемо приклад розрахунку за новим підходом:

існує заборгованість по аліментах: 1600 грн. - за жовтень 2018 року; 1600 грн. - за листопад 2018 року. Позов про стягнення пені пред'явлений 30 листопада 2018 року.

Розрахунок:

1) (1600х1%х61) =976 грн. (1600 грн.-сума несплачених аліментів за жовтень 2018 року, 61-кількість днів прострочення);

2) (1600х1%х30) = 480 грн (1600 грн.- сума несплачених аліментів за листопад 2018 року, 30 - кількість днів прострочення).

Таким чином, загальна сума пені за жовтень та листопад 2018 року складає 1456 грн. (976 грн.+480 грн.)

Для порівняння, відповідно до минулого підходу ВСУ сума пені була б майже на третину меншою, ніж зараз. Отже, нова формула розрахунку пені дозволяє в більшій мірі захистити право дитини на отримання аліментів.

Підхід ВС до розрахунку пені, встановлений у Постанові від 25 квітня 2018 року, вже увійшов у практику національних судів, зокрема, був застосований в постановах Касаційного цивільного суду від 12 вересня 2018 у справі № 759/9457/15-цвід 17 жовтня 2018 року у справі № 359/9950/16-цвід 5 грудня 2018 року у справі № 372/264/15-ц. Попри це, у практиці ВС все ще трапляються випадки неоднакового застосування положень ч.1 ст. 196 СК та порядку розрахунку пені. Так, у постанові Касаційного цивільного суду від 3 жовтня 2018 року у справі № 239/306/17, попри здійснене посилання на правову позицію Великої Палати, викладену в Постанові від 25 квітня 2018 року, розрахунок пені здійснено за раніше існуючим підходом. У даній справі існує Окрема думка судді Крата В.І., який вказав на невідповідність висновків суду позиції Великої Палати.

Таким чином, потрібно констатувати, що викладена правова позиція Великої Палати Верховного Суду щодо порядку нарахування пені направлена на усунення проблеми правової невизначеності щодо даного питання. Новий порядок розрахунків дає можливість більш ефективно захистити порушені майнові права одержувачів аліментів у разі неналежного виконання платником своїх обов'язків, а також стимулює останнього своєчасно та у повному обсязі здійснювати належні платежі. Однак, з огляду на подальше існування в практиці Верховного Суду різних підходів до застосування ч.1 ст. 196 СК України, необхідно визнати, що дана правова проблема наразі не може вважатися в повній мірі вирішеною.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти