logo-image
Банківський рахунок для проєктів державно-приватного партнерства
Автор: Катерина Олійник
Джерело: Юридична газета, 9 листопада 2020 р.

Зміни у законодавство про державно-приватне партнерство, що вступили в силу наприкінці 2019 року, впровадили можливість відкривати банківський рахунок (рахунок ДПП), призначений спеціально для обслуговування діяльності, пов'язаної з договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (Договір ДПП). Це – один з механізмів, який може додати гнучкості та зручності як в процесі розробки проєкту ДПП, так і на стадії його реалізації, та, в цілому, сприятиме успішності проєкту ДПП.

При розробці проєкту ДПП включення умов про окремий рахунок ДПП та обов’язку акумулювання коштів на ньому допоможе чітко врегулювати на майбутнє грошові потоки, які очікуються за проєктом ДПП. На стадії реалізації договору ДПП окремий банківський рахунок сприятиме кращому управлінню коштами, а отже і ризиками та дохідністю, проєкту ДПП.

Не для всіх проєктів ДПП наявність окремого банківського рахунку буде нагальною потребою. Наприклад, при створенні спеціальної юридичної особи, яка буде здійснювати виключно діяльність з реалізації проєкту ДПП, такий банківський рахунок може і не знадобитись, адже всі рахунки такої особи будуть стосуватись лише проєкту ДПП. Разом з тим, якщо приватний партнер здійснює і іншу діяльність, відкриття окремого банківського рахунку та акумулювання доходів від ДПП на ньому може бути важливим для контролю проєкту ДПП та прозорості його доходів.

Крім того, в певних проєктах ДПП, де доходи можуть отримуватись з різних джерел, може бути доцільним відкривати декілька таких рахунків. Це стосуватиметься, в першу чергу, комплексних проєктів ДПП, які передбачають декілька напрямків діяльності, декілька об’єктів, які генерують надходження, або декілька видів надходжень. Різні надходження можуть передбачати різні умови їх використання та розподілу в подальшому між державним на приватним партнером та ведення їх обліку на окремих рахунках може суттєво спростити звітність за такими доходами та належний контроль за ними.

Чи достатньо однієї статті в законі?

На сьогодні рахунок ДПП врегульований тільки однією статтею в Законі України "Про державно-приватне партнерство" та жодних підзаконних актів у зв'язку з нею не було прийнято або оновлено. Мова йде, перш за все, про правила відкриття та ведення банківських рахунків. Нормативно-правові акти Національного банку України встановлюють досить детальні норми та правила відкриття та ведення кожного виду банківських рахунків. Такі види, наразі, включають як  стандартні поточні та вкладні рахунки, так і специфічні рахунки ескроу та рахунки зі спеціальним режимом використання, тощо. Отже, відсутність серед цього переліку банківського рахунку для ДПП ставить питання: чи потрібно чекати поки банківський рахунок ДПП буде врегулюваний, чи його режим залишається повністю на розсуд сторін?

З точки зору практичності та особливостей українського регуляторного поля, чим більше інструмент врегульований нормативними актами, тим менше гнучкості буде у такого інструмента та тим менше переваг його використання в складних проєктах. Разом з тим, відсутність жодного регулювання може призвести до неможливості взагалі використати такий інструмент та ця стаття закону може поповнити перелік "непрацюючих" норм законодавства.

Єдиною особливістю, яка прямо встановлена в цій самій статті Закону України "Про державно-приватне партнерство" для рахунку ДПП, є заборона списання коштів з цього рахунку у безспірному порядку.  Насамперед потрібно зрозуміти, що мав на увазі законодавець обмежуючи безспірне списання з такого рахунку. Термінологія чинного законодавства щодо «безспірного списання», «списання у безспірному порядку», тощо, є неоднозначною. Іноді ці словосполучення використовуються як тотожні, іноді вони мають різні значення. Враховуючи сутність проєктів ДПП та роль, яку в них матиме рахунок ДПП, що відкривається приватним партнером, заборона списання коштів з рахунку ДПП у безспірному порядку повинна означати заборону здійснення стягнення з такого рахунку на підставі виконавчого напису нотаріусу. Отже, для здійснення стягнення з рахунку ДПП у випадку невиконання приватним партнером своїх зобов’язань, доступним буде лише судовий спосіб вирішення спору та звернення стягнення.

Договірне врегулювання рахунку ДПП

Попри відсутність в законодавстві більш детальних норм та правил щодо рахунку ДПП, такий спеціальний банківській рахунок для договору ДПП все ж може бути використаний в проєктах ДПП на підставі письмового договору. Однак, розроблення та погодження умов використання такого рахунку лише між партнерами проєкту ДПП в договорі ДПП буде недостатньо. Для того, щоб такий рахунок ДПП працював та виконував свої функції, потрібен банк, який погодиться відкрити та обслуговувати такий рахунок. Більш того, умови такого рахунку ДПП також повинні бути викладені у договорі про відкриття та обслуговування рахунку ДПП, який укладається з банком.  Зокрема, такі умови використання рахунку ДПП як чіткий перелік надходжень, що туди зараховуються, та витрат, які можуть здійснюватися з цього рахунку, повинні завжди встановлюватись в договорі щодо відкриття та обслуговування рахунку ДПП.

Варто також пам’ятати, що, як в і в минулому, певні інструменти спочатку можуть прийти на ринок і почати використовуватись на договірних засадах учасниками ринку, і лише потім набути належного оформлення в законодавчих нормах. Найближчим прикладом цього можна назвати використання рахунків ескроу, які були врегульовані в законодавстві у 2017 році, а на практиці використовувались в тій чи іншій формі і до 2017 року на підставі окремих договорів за участю банка.

Отже, поки законодавство ще містить певні прогалини в регулюванні рахунку ДПП, такі прогалини не заважають сторонам-учасникам ДПП домовитись використовувати механізм рахунку ДПП та розробити і впровадити його умови у співпраці з обраним банком. А там буде і недалеко до закріплення таких практичних напрацювань у нормативній базі.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти