logo-image
Врегульовано працю домашніх працівників

25 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників", який запроваджує регулювання трудових відносин з домашніми працівниками. Закон доповнить Кодекс законів про працю України (далі – "КЗпП") новою главою "Праця домашніх працівників".

Зокрема, до КЗпП України вводяться наступні положення:

 • термін домашні працівники, під якими розуміються фізичні особи, які виконують домашню працю (для домогосподарства) у межах трудових відносин з роботодавцем
 • домогосподарством визнається сукупність осіб, які спільно проживають в одному жилому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти
 • роботодавцем є фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства та з якою домашній працівник уклав трудовий договір

Зміни визначають правовий статус домашніх працівників, а також обов'язкові умови трудового договору з ними, встановлюють додаткові права, обов'язки та гарантії для домашніх працівників. До прикладу:

 • з домашнім працівником укладається трудовий договір у письмовій формі та про його найм повідомляються органи податкової служби
 • сторони можуть не вести первинну облікову документацію та трудову книжку домашнього працівника
 • страхові внески сплачуються на добровільній основі
 • працівнику може бути надано житло на платній чи безоплатній основі, але водночас роботодавець не має права самостійно відраховувати з зарплати плату за житло
 • працівнику забороняється розголошувати інформацію про домогосподарство без згоди роботодавця
 • на домашніх працівників поширюються положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, передбачені трудовим законодавством
 • домашній працівник самостійно веде облік свого робочого часу у зручній для нього формі та погоджує його з роботодавцем у строки, визначені трудовим договором
 • трудовий договір, укладений з домашнім працівником, може бути припинений з ініціативи однієї зі сторін з попереднім повідомленням за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором

Зміни набудуть чинності 24 серпня 2024 року.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радниці Asters Інеси Летич та юристки Ірини Шапошнікової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти