logo-image
Вільна економічна зона Криму

Верховна Рада України 19 червня 2014 року прийняла за основу в першому читанні законопроект № 4032а Закону України "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі – "Закон").

Відповідно до тексту законопроекту Законом передбачено створення вільної економічної зони на території АР Крим та міста Севастополя (далі – "ВЕЗ Криму"). ВЕЗ Криму не поширюється на територіальне море та виключну економічну зону України, також з-під дії режиму ВЕЗ Криму виключена територія тимчасового перебування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації.

ВЕЗ Криму діятиме 10 років з моменту вступу в силу Закону (Закон набере чинності з моменту його опублікування). Дія ВЕЗ Криму не залежатиме від зміни статусу Криму як тимчасово окупованої території. Дія ВЕЗ Криму може бути продовжена законом України, а також може бути скорочена прийняттям закону України (однак не раніше 12 місяців з дня прийняття відповідного закону).

Оподаткування

На території ВЕЗ Криму не справляються загальнодержавні податки і збори, проте справляються місцеві податки та збори, адміністрування яких покладено на Керуючу компанію ВЕЗ (порядок створення, функції та повноваження Керуючої компанії ВЕЗ визначаються Законом). Керуюча компанія ВЕЗ має право скасовувати або змінювати відповідні ставки та порядок адміністрування місцевих податків та зборів. Крім того, на території ВЕЗ Криму можуть застосовуватися спеціальні податкові режими. Юридичні та фізичні особи, які мають податкову адресу (місце проживання/місцезнаходження) на території Криму, з метою оподаткування прирівнюються до нерезидентів. При цьому положення міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування до оподаткування доходів таких "нерезидентів" не застосовуються. Витрати резидентів по оплаті послуг/товарів, поставлених/наданих юридичними особами, які мають податкову адресу (місце проживання/місцезнаходження) на території Криму, включаються до складу витрат (для цілей оподаткування) у сумі, передбаченій для офшорних компаній. Взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території Криму і, відповідно, на материковій частині України, підпадають під правила про трансфертне ціноутворення. Під час дії тимчасової окупації до осіб платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що розташовані на тимчасово окупованій території, не застосовуються фінансові та штрафні санкції за порушення вимог щодо адміністрування та сплати місцевих податків. Під час дії тимчасової окупації будь-які податки, збори (обов'язкові платежі), нараховані (стягнуті) на території ВЕЗ Криму, не змінюють розмір податкових зобов'язань з податків, зборів (обов'язкових платежів), нарахованих (що підлягають стягненню) на іншій території України.

Митне регулювання

Законом запроваджено адміністративний кордон ВЕЗ Криму, який співпадає із адміністративним кордоном АР Крим (включаючи Севастополь). Поставка товарів/послуг через адміністративний кордон, прирівнюється, відповідно, до імпорту/експорту зі сплатою повної ставки ввізного мита та з урахуванням тарифних/нетарифних обмежень. Під час дії тимчасової окупації товари/послуги, що мають походження з іншої території України, можуть бути поставлені на територію ВЕЗ Криму, за умови передоплати повної вартості таких товарів/послуг з урахуванням витрат на доставку, пакування, перевантаження та інших обов'язкових платежів, відповідно до ІНКОТЕРМС. До товарів/послуг, які поставляються із території ВЕЗ Криму на "материкову" територію України, застосовується державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний і радіологічний контроль та застосовується тимчасовий прикордонний контроль. Під час дії тимчасової окупації товари/послуги, вироблені на території ВЕЗ Криму, не вважаються такими, що походять з території України, відповідно до вимог МКУ та правил походження СОТ. Такі товари/послуги можуть бути поставлені на іншу території України із застосуванням забезпечення сплати митних платежів. Поставка товарів (супутніх послуг) з-за меж митного кордону України на територію ВЕЗ Криму, а також поставка товарів (супутніх послуг) з території ВЕЗ Криму за межі митного кордону України, не підпадає під регулювання митного законодавства України.

Цінні папери

На території ВЕЗ Криму під час дії тимчасової окупації права на цінні папери і права за цінними паперами емітентів охороняються та обліковуються згідно із законодавством України з урахуванням того, що:

набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами емітентів на тимчасово окупованій території, а також їхнє обтяження зобов'язаннями чи обмеження в обігу підлягають реєстрації на іншій території України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – "Комісія"); депозитарні установи, які були зареєстрованими на тимчасово окупованій території, зобов'язані пройти спрощену процедуру перереєстрації на іншій території України у порядку та строки, встановлені Комісією, інакше ліцензії таких установ вважатимуться анульованими; не дозволяється здійснення будь-яких правочинів з цінними паперами, якщо їхньою стороною є особа, яка знаходиться у власності або перебуває під контролем країни–окупанта; особливості здійснення депозитарної діяльності з цінних паперів та діяльності емітентів цінних паперів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, визначаються Комісією за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Діяльність операторів державних лотерей

На території ВЕЗ Криму під час дії тимчасової окупації не поширюється діяльність операторів державних лотерей:

будь-який оператор державної лотереї, який провадить розіграші на тимчасово окупованій території та/або виплачує (видає) призи гравцям, які проживають на тимчасово окупованій території, позбавляється ліцензії (дозволу) на проведення всіх видів (типів) державних лотерей на іншій території України; протягом строку тимчасової окупації оператор державної лотереї не може перебувати у власності чи під контролем країни–окупанта або особи, яка є резидентом країни–окупанта чи має офшорний статус у розумінні Податкового кодексу України.

Дія валютного та платіжних режимів

На території ВЕЗ Криму може застосуватися мультивалютний режим, за яким в оплату вартості товарів/послуг, що продаються/надаються у межах ВЕЗ Криму, приймається як гривня так і вільноконвертовані валюти іноземних країн. Для готівкових розрахунків на території ВЕЗ Криму можуть використовуватися також національні валюти країн СНД. Будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ Криму на іншу територію України чи з іншої території України на територію ВЕЗ Криму здійснюються виключно у гривні або у вільноконвертованій валюті. Однак, під час тимчасової окупації розрахунки між особами, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на тимчасово окупованій території, та особами, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на іншій території України, здійснюються виключно у вільноконвертованій валюті. Під час тимчасової окупації внутрішньодержавна платіжна система України не поширює свою діяльність на тимчасово окуповану територію. На юридичних осіб, які мають місцезнаходження на території ВЕЗ Криму, не поширюються вимоги законодавства України про обов'язковий продаж частини виручки (надходжень) в іноземній валюті. Під час тимчасової окупації забороняється: переміщення готівкової валюти країни–окупанта через адміністративний кордон ВЕЗ Криму; обмін готівкової гривні на готівкову валюту країни–окупанта (або навпаки) на тимчасово окупованій території; залучення на іншій території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті країни–окупанта.

Обмеження банківської діяльності

Під час тимчасової окупації Банки (інші фінансові установи), які є резидентами України (мають податкову адресу на материковій території України), не можуть здійснювати банківську діяльність на іншій (не окупованій) території України, якщо вони:

мають відокремлені підрозділи, дочірні або афілійовані банки, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій території (крім діяльності з евакуації коштів та майна); входять до банківської групи, створеної за законодавством Російської Федерації, або до банківської групи, створеної за законодавством України, в якій бере участь фінансова установа - резидент Російської Федерації; входять до банківської холдингової групи (незалежно від країни її створення (реєстрації, інкорпорації), якщо її учасники здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера
Андрія Пожидаєва, старших юристів Олеся Квята та Тетяни Гринь,
та юриста Анни Ткачової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти