logo-image
Україна оновлює законодавство про акціонерні товариства

27 липня 2022 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон України "Про акціонерні товариства". Наразі закон очікує підпису Президента України та публікації, після чого він замінить однойменний закон 2008 року.

Відповідний законопроєкт подали ще у 2019 році для забезпечення виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським союзом. Мета закону – вдосконалити та гармонізувати українське законодавство із законодавством ЄС про компанії. Найважливіші новели закону:

  • альтернативний механізм скликання та проведення загальних зборів акціонерів, який передбачає можливість електронного голосування засобами спеціального програмно-технічного комплексу Центрального депозитарію цінних паперів
  • можливість обрання дворівневої або однорівневої моделі управління, де в останній рада директорів матиме змогу одночасно управляти та контролювати діяльність товариства
  • запровадження радника з корпоративних прав, який є юридичною особою, та надає акціонерам інформацію щодо діяльності компанії, консультації та рекомендації необхідних для прийняття ними рішення щодо використання права голосу
  • розширення кола осіб, які мають право звертатися до суду з похідним позовом (позов власника/учасника/акціонера від імені юридичної особи до її посадової особи про відшкодування завданих останньою збитків)
  • вдосконалені та спрощені процедури злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних товариств
  • впровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів

Також закон вносить зміни до Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Кримінального процесуальний кодексу, Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", інших актів законодавства. Акціонерні товариства будуть зобов’язані привести свою діяльність, у тому числі статути та внутрішні положення, у відповідність із новим законом до 31 грудня 2023 року.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Asters Вадима Самойленко та радника Олеся Квята.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти