logo-image
Нові тренди та наступні кроки у сфері охорони навколишнього природного середовища

21 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 443-р ("Розпорядження"), яким затвердив Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року ("План"). По суті, План – це перелік заходів, вжити яких мають визначені самим Планом міністерства. Планом також визначаються індикатори, за якими відслідковуватиметься його виконання.

Серед правових заходів, передбачених до вжиття Планом, необхідно виділити, зокрема, наступні:

 • Внесення змін до ДБН для облаштування біопереходів та перегляд ДБН з урахуванням температурних та інших змін, спричинених зміною клімату;
 • Розроблення і затвердження програм комплексного розвитку зелених зон міст;
 • Впровадження нового порядку здійснення державного моніторингу вод;
 • Удосконалення економічного стимулювання охорони земель – шляхом прийняття відповідних актів;
 • Розроблення Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами;
 • Розроблення проекту рішення про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо посилення контролю за застосуванням екологічного маркування;
 • Створення, впровадження, забезпечення функціонування та адміністрування Єдиної екологічної платформи;
 • Розроблення проекту наказу Міндовкілля про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача;
 • Розроблення та затвердження програм державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зон та агломерацій;
 • Врегулювання на законодавчому рівні питань водовідведення населених пунктів;
 • Прийняття нормативно-правових актів відповідно до Закону “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”;
 • Створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів);
 • Розроблення законопроекту про екологічне страхування, що ґрунтуватиметься на оцінці екологічних ризиків;
 • Розроблення та впровадження національних стандартів у сфері екологічного управління шляхом гармонізації з міжнародними стандартами серії ISO 14000;
 • Внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря” для удосконалення регулювання та зменшення викидів забруднюючих речовин;
 • Розроблення проектів актів щодо ратифікації міжнародних екологічних угод;
 • Впровадження окремих екологічних Директив та Регламентів (ЄС).

Планом передбачено досить великий перелік заходів, що становить близько 200 пунктів, та встановлені строки для їх досягнення.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Asters Анжеліки Лівіцької та старшого юриста Богдана Шморгуна

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти