logo-image
ТОП-10 новацій трудового законодавства для бізнесу
Автор: Ірина Шапошнікова
Джерело: Ліга Закон, 1 серпня 2022 р.

За період воєнного стану трудове законодавство суттєво змінювалось уже двічі. Якщо перші зміни до трудового законодавства (Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану") релевантні лише на період воєнного стану, то чимало з нещодавніх правок законодавця (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин") не обмежуються воєнним часом.

Переважна більшість новел трудового законодавства все ж спрямована на послаблення жорсткого регулювання трудових відносин та надає сторонам трудового договору більше свободи. Ми підготували топ-10 ключових новацій, про які обов'язково потрібно знати на підприємстві.

1. Виплати мобілізованим працівникам

Чи не усі роботодавці очікували змін до положення Кодексу законів про працю України (далі - "КЗпП") про обов'язок з виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам аж до їх повернення на роботу. Відтак, такі зміни наступили: починаючи із 19 липня 2022 року роботодавець не зобов'язаний зберігати середній заробіток за мобілізованими працівниками. Разом з тим, за такими працівниками все ще зберігається посада та місце роботи, тому їх не можливо звільнити або перевести на іншу посаду.

2. Електронний документообіг

Обмін інформацією з працівниками допускається також в електронній формі, включаючи ознайомлення з наказами та повідомленнями роботодавця. Для цього необхідно у трудовому договорі вказати засоби комунікації (наприклад, електронна пошта) та скріплювати документи удосконаленим або кваліфікованим електронним підписом. Водночас законодавець дозволив визначити у трудовому договорі інші альтернативні способи обміну інформацією.

3. Інформування перед початком роботи

Список інформації, яку роботодавець повинен повідомити працівнику перед початком роботи, розширений з 4 до 9 пунктів у статті 29 КЗпП. Він включає доведення до відома працівника його місця роботи, прав та обов'язків, тривалості відпустки, підстав припинення трудового договору тощо. Таке повідомлення здійснюється у спосіб, який узгодили сторони, окрім інформування про небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно, про що працівник повинен бути ознайомлений під підпис.

4.Строковий трудовий договір

Якщо на підприємстві працюють особи на підставі строкового трудового договору, то відтепер підприємство зобов'язане інформувати таких осіб про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору.

5. Підстави розірвання трудового договору

Нові умови життя призвели до появи декількох нових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Зокрема, звільнення допускається у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль.

Окремо відзначимо й іншу нову підставу - неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Звільнення за такої підстави потребує виплатити працівнику вихідної допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати та допускається з завчасним попередженням за десять днів.

6. Допомога по частковому безробіттю

Постанова КМУ № 702 від 21 червня 2022 року визначає порядок надання допомоги працівникам по частковому безробіттю. Процедура отримання такої допомоги передбачає пряму взаємодію роботодавця та відповідного центру зайнятості задля отримання таких виплат.

Умови отримання допомоги по частковому безробіттю передбачають зупинення або скорочення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, що стосується понад 20% працівників за одночасно скорочення їх тривалості робочого часу та заробітної плати.

7. Зміна істотних умов праці та умов оплати праці

У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці допускається до запровадження таких змін. Тобто, вимоги КЗпП про завчасне попередження працівника за два місяці не застосовуються.

8. Призупинення дії трудового договору

Нещодавно також уточнили умови призупинення дії трудового договору. Зокрема, наразі чітко врегульовано, що причиною призупинення є неможливість для обох сторін трудового договору виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, у зв'язку з військовою агресією.

Окрім цього, пояснили процедуру призупинення, а саме таке оформлюється наказом, в якому зазначається інформація про причини та строк призупинення, кількість, категорії і особисті дані відповідних працівників, а також умови відновлення дії трудового договору.

9. Відпустки

Нещодавні зміни до законодавства передбачають, що заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки. Однак, таке правило не є абсолютним, адже допускається інший термін виплати, якщо це передбачено трудовим або колективним договором.

10. Спори про оплату праці

Нарешті законодавець чітко врегулював питання стягнення суми середнього заробітку за час затримки у розрахунку. Якщо раніше така сума не мала обмежень, то відтепер суд може зобов'язати роботодавця виплатити працівнику середній заробіток за весь час затримки у розрахунку по день фактичного розрахунку, але не більше ніж за 6 місяців.

Звернутись до суду за стягненням таких сум працівник зможе лише протягом 3 місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатись про порушення свого права. Втім, у разі пропуску тримісячного строку з поважних причин, суд може їх поновити за умови, що минуло не більше 1 року.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти