logo-image
Тендери та державні закупівлі в умовах воєнного стану
Автор: Олена Роїк
Джерело: Ліга Закон, 17 березня 2022 р.

Наразі головними нормативними актами, які регулюють питання здійснення закупівель є Закони України “Про оборонні закупівлі”, “Про публічні закупівлі”Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану”Постанова КМУ від 2.02.2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” та відповідні роз'яснення щодо питань здійснення закупівель згідно з Листом Державної Казначейської служби України від 07.03.2022 р. № 18-07-08/4497 та Листом Міністерства економіки України від 04.03.2022 р. № 3304-04/9225-06.

Звертаємо увагу! Всі процедури закупівель та спрощені закупівлі, розпочаті до введення правового режиму воєнного стану в Україні, тобто до 24.02.2022, замовники завершують у порядку, визначеному Законом “Про публічні закупівлі”. У разі неможливості замовників завершити раніше розпочаті закупівлі у зв'язку з обставинами, що не залежать від замовників, вони можуть визнати тендер таким, що не відбувся, оскільки здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили.

Тепер до головних змін у процедурі закупівель у режимі “війна”.

В умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”.

Що це значить? Внесено зміни лише до процедури закупівель, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень. Тому для замовників у випадку не перевищення зазначеної вартості алгоритм закупівель залишається врегулюваним за старими правилами, визначеними Законом України “Про публічні закупівлі”.

А якщо ж вартість закупівлі перевищує суму у 50 тисяч гривень? Уряд визначив наступний порядок проведення закупівель.

Переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки й оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони України визначаються виключно рішенням державних замовників у сфері оборони. Перелік державних замовників у сфері оборони визначено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 Питання оборонних закупівель.

Для всіх інших закупівель такі переліки визначаються рішенням органу управління державним майном суб'єкта господарювання державного сектору економіки або рішенням органу управління комунальним майном або рішенням відповідного органу управління суб'єкта господарювання, що провадить діяльність на об'єкті критичної інфраструктури з використанням майна комунального сектору економіки.

Окремо уряд визначає роль Акціонерного товариства “Українська залізниця”, яке згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану уповноважується виступати замовником під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок власних коштів, коштів державного бюджету, інших залучених коштів для здійснення заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту, зокрема палива та мастильних матеріалів, електроенергії, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт та платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та центральні органи виконавчої влади, зі здійснення закупівель коштом державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих товарів, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання.

Закупівлі в умовах воєнного стану не включаються до річного плану закупівель кожного замовника. Однак замовники зобов'язані дотримуватись принципів здійснення публічних закупівель незалежно від їх спрямованості.

Нагадуємо, що основні принципи здійснення закупівель визначено Законом України “Про публічні закупівлі”, серед яких: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Для забезпечення законності та в подальшому нагляду за закупівлями уряд визначив обов'язок замовників забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель упродовж п'яти робочих днів після його підписання. Зазначений строк продовжується на час неналежного функціонування електронної системи закупівель, підтверджений її адміністратором.

Важливо! Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним.

Договори, що укладені для забезпечення потреб сектору безпеки й оборони оприлюднюються в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях повинні бути оприлюднені замовником в електронній системі закупівель Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

А як щодо уповноважених осіб? Нормативні акти щодо здійснення закупівель в умовах воєнного стану нічого не вказують щодо процедури визначення уповноваженої особи замовника, яка відповідальна за здійснення закупівлі.

Отже з урахуванням листа Мінекономіки та інших положень Закону України “Про публічні закупівлі” з дати введення в Україні режиму воєнного стану закупівлями (оприлюдненням звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, договору про закупівлю та всіх додатків до нього) може займатись будь-яка особа замовника, визначена замовником, а не обов'язково уповноважена особа.

А якщо нового порядку здійснення закупівель замовники не дотримуються? Автор категорично не радить замовникам здійснювати процедури проведення закупівель поза вимогами нормативних актів наведених вище.

Водночас із безмежною гордістю за дії Близнюківської селищної ради Харківської області 04.05.2022 вся Україна спостерігатиме за аукціоном у межах відкритих торгів щодо закупівлі Танки б/у можна без башти, горілі з кацапських військових частин. Used tanks can be without towers, burned from Katsap military units (UA-2022-02-26-000262-a), очікуваною вартістю щодо предмета закупівлі 100 000 000,00 гривень (автор категорично не погоджується із такою вартістю та вважає її дещо перебільшеною як для такого непотребу).

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти