logo-image
Зміни у правилах надання споживчих кредитів в Україні

16 жовтня 2011 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг" від 22 вересня 2011 року (далі – Закон). Серед іншого, Законом були запроваджені наступні основні зміни у діяльності українських банків та фінансових установ: З 16 жовтня 2011 року забороняється надання споживчих кредитів фізичним особам на території України в іншій валюті, ніж українська гривня. За кредитними договорами, укладеними після 16 жовтня 2011 року, кредитори можуть встановлювати збори, комісії, відсотки та інші платежі тільки за ті дії, які є послугою у розумінні Закону України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року, зі змінами. Більш того, кредиторам забороняється встановлювати будь-які збори за дострокове погашення споживчого кредиту та відмовляти в прийнятті такого дострокового погашення. Кредитору забороняється вимагати дострокового погашення споживчого кредиту, крім випадку прострочення боржником платежів за договором щонайменше на 1 місяць, а для іпотечного кредиту – на 3 місяці. Закон встановлює порядок використання фіксованої та змінюваної процентних ставок у кредитних договорах, включаючи правила розрахунку змінюваної процентної ставки, вимоги до індексу, який використовується для такого розрахунку та обов'язкове визначення максимального розміру збільшення змінюваної процентної ставки у кредитному договорі. Кредитор зобов'язаний повідомити боржника про передачу прав за договором про надання споживчого кредиту третій стороні. Крім того, Законом роз'яснено, що банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, у випадку відступлення банком права вимоги за договорами з його клієнтами.

Закон встановлює також деякі зміни стосовно порядку реструктуризації заборгованості, звернення стягнення на предмет забезпечення, банкрутства, а також визначення правонаступників боржника та їх відповідальності.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка, до:
Армена Хачатуряна
, старшого партнера
або Євгена Поради, юриста

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти