logo-image
Звітування про агресивне податкове планування в ЄС

У березні 2018 року Рада Європейського Союзу досягла політичної згоди щодо внесення змін до Директиви Ради 2011/16/EU. Ця Директива запровадила обов'язковий автоматичний обмін інформацією у сфері оподаткування транскордонних операцій. Метою внесення змін є зобов'язання посередників у таких транскордонних операціях звітувати про потенційно агресивні методи податкового планування.

Хто, найвірогідніше, звітуватиме?

Відповідно до проекту змін, термін "посередник" означає будь-яку особу (тобто фізичну або юридичну особу, або утворення, що не має статусу юридичної особи), яка надає платнику податків послуги з розробки, маркетингу, організації та управління реалізацією підзвітної транскордонної операції за умови, що посередник має достатню присутність в ЄС. Такий термін, серед іншого, може включати юристів, бухгалтерів, податкових та фінансових консультантів.

Якщо посередник не має достатньої присутності в ЄС або обмежений правилами професійної таємниці чи конфіденційності, обов'язок звітування про методи податкового планування може перейти до самого платника податків.

Які методи будуть підлягати звітуванню?

У проекті змін немає чіткого визначення поняття "методи агресивного податкового планування", але існує перелік "характерних ознак", які слугують індикаторами ухилення від оподаткування або податкових зловживань. Зокрема, до них відносяться механізми, які: 

  • передбачають транскордонний платіж на користь одержувача, що знаходиться у державі з нульовим або низьким рівнем оподаткування;
  • дозволяють заявити амортизаційні відрахування щодо одного й того самого активу у більш, аніж одній юрисдикції;
  • дозволяють декільком платникам податків вимагати звільнення від подвійного оподаткування щодо однієї і тієї ж статті доходу у декількох юрисдикціях.

Набуття чинності

Очікується, що нова вимога щодо звітування набуде чинності з 1 липня 2020 року. Перший обмін планується здійснити до 31 жовтня 2020 року. У той же час, у разі остаточного прийняття змін, звітування може ретроcпективно охопити деякі попередні періодіи (тобто необхідно буде звітувати про агресивні методи планування, які було реалізовано після дати прийняття змін, але до офіційного набрання ними чинності).

Українська перспектива

Ці зміни були розроблені на основі Заходу 12 Плану дій ОЕСР з протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведенню прибутків з-під оподаткування (далі – "План дій BEPS"). Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати так званий мінімальний стандарт (тобто обов'язкові заходи Плану дій BEPS, що підлягають імплементації усіма державами, які беруть участь у Програмі розширеного співробітництва). Захід 12 Плану дій BEPS не є частиною цього мінімального стандарту. У той же час, українські бізнес-групи з присутністю в ЄС повинні ретельно переглянути та адаптувати свої методи планування та структурування, що пов'язані з ЄС. 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Костянтина Соляра, а також юристів Ірини Павлюк, та Ірини Гордіюк.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти