logo-image
Індустріальні парки в Україні: що врегулювали та що планується далі
Автор: Олена Касаткіна
Джерело: The Page, 3 травня 2023

Індустріальні парки вважаються ефективним інструментом стимулювання промислового розвитку та потенційно можуть прискорити післявоєнне відновлення економіки України. Тому держава розпочала та продовжує активний законодавчий розвиток цієї сфери з метою створення сприятливого інвестиційного клімату.

Індустріальний парк («ІП») – це облаштована відповідною інфраструктурою промислова територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати дозволені види господарської діяльності, зокрема, у сфері переробної промисловості, науково-дослідної діяльності та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на спеціальних пільгових умовах (Закон «Про індустріальні парки»).

Що держава вже зробила для індустріальних парків

У 2021 році Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно стимулювання створення індустріальних парків», розпочавши активне реформування сфери індустріальних парків. Закон спрямований на залучення прямих інвестицій. Він запровадив ряд фінансових та інших стимулів для ініціаторів та учасників ІП.

Для ефективного виконання цього закону уряд розробив та затвердив низку нормативних актів:

Створення індустріального парку в Україні

Кабінет міністрів затвердив Порядок розгляду документів про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та Порядок ведення такого Реєстру та цим самим визначив чітку процедуру та терміни розгляду документів для створення та реєстрації ІП.

Додатково Мінекономіки затвердило форму типового договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором та керуючою компанією ІП (Наказ № 2202).

Таким чином, держава повністю врегулювала механізм організації індустріальних парків для їх ефективного створення та реєстрації.

Податкові та митні стимули для створення індустріальних парків

ВР ухвалила два Закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України «Щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво», що впроваджують можливість для учасників індустріальних парків отримати низку податкових і митних пільг для інвестування у виробництво на нових індустріальних майданчиках, а саме:

1. звільнення від податку на прибуток на 10 років за умов, якщо учасник:

 • реінвестуватиме прибуток, який було звільнено від оподаткування;
 • здійснюватиме господарську діяльність у визначених законом сферах та виключно у межах земельної ділянки ІП;
 • не нараховуватиме та не виплачуватиме дивіденди на користь своїх акціонерів.

2. звільнення від імпортного мита та податку на додану вартість на ввезення обладнання для виробництва в індустріальних парках за умов, що:

 • учасник ІП використовує імпортоване обладнання виключно для власних потреб в межах земельної ділянки ІП;
 • таке обладнання не було раніше у використанні та виготовлене не раніше ніж за три роки до дати його ввезення на територію України.

3. надання пільг зі сплати земельного податку та податків на нерухомість, зокрема у вигляді:

 • зменшення ставок земельного податку та орендної плати для учасників ІП;
 • повного звільнення учасників ІП від сплати земельного податку.

Державне фінансування будівництва індустріальних парків

Уряд розробив Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних парків. За зверненням до Мінекономіки заявнику надаватиметься з державного або місцевого бюджету не більше 60 млн грн за умови, що це не перевищує 80% від вартості проєкту.

Компенсація за кредитами

Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків дозволяє за заявою до Мінекономіки отримати за рахунок коштів державного або місцевого бюджету:

 • для ініціатора створення індустріального парку – суб'єкта господарювання та керуючої компанії індустріального парку – до 60 млн гривень;
 • для учасника індустріального парку – до 45 млн гривень.

Відшкодування за підключення до інженерних мереж індустріальних парків

Відповідно до Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення промислових або індустріальних парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж державою передбачено здійснення до 100% компенсації витрат із державного або місцевого бюджету на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, а саме до:

 • системи передачі або систем розподілу електричної енергії;
 • загальної мережі залізниць;
 • мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території ІП;
 • інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території ІП.

Ці економічні стимули та компенсації не є гарантованими і залежать від комплексу вимог та умов. Наприклад, податкові та митні стимули застосовуються лише за умови, що учасник індустріального парку матиме статус такого учасника впродовж не менше 10 років та у разі дотриманні вищезазначених умов. При цьому надання пільг зі сплати земельного податку та податків на нерухомість напряму залежить від прийняття відповідних рішень місцевою владою.

Надання коштів та компенсації заявникам за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах видатків бюджету, передбачених у законі про держбюджет на відповідний рік. Утім, наразі у проєкті держбюджету на 2023 рік не передбачено відповідних видатків державного бюджету на надання допомоги індустріальним паркам.

Незважаючи на це, зараз виникає багато нових індустріальних парків. І вже є випадки, коли місцева влада звільняла індустріальні парки від земельного податку у Вінниці, Білій Церкві та Львові.

Це обумовлено тим, що ІП є привабливим місцем для виробничих потреб та зручною моделлю з точки зору організації та ведення бізнесу, де учасник ІП має можливість швидко організувати свою роботу без додаткових ускладнень та формальностей, оскільки:

 • територія ІП повністю облаштована необхідною інженерною та транспортною інфраструктурою;
 • земельні ділянки під ІП вже відведені довгостроково;
 • залучений професійний девелопер та керуюча компанія, яка візьме на себе низку питань з експлуатації та обслуговування індустріального парку.

Що передбачається далі: розвиток індустріальних парків

Нещодавно уряд затвердив Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023—2030 роки, яка визначає подальші напрями і способи забезпечення розвитку індустріальних парків в Україні.

Стратегія встановлює список цілей, які покликані пришвидшити розвиток ІП. Зокрема, передбачається:

 • запровадження додаткових фінансових та нефінансових (консультаційна та інформаційна підтримка) стимулів для ІП;
 • налагодження співробітництва з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, національними та іноземними інноваційними підприємствами для застосування світового досвіду у сфері забезпечення функціонування ІП та залучення інвестицій;
 • подальше удосконалення законодавства щодо створення, функціонування та розвитку ІП;
 • сприяння ініціаторам створення та керуючим компаніям у залученні потенційних учасників ІП;
 • формування та сприяння розвитку моделі еко-індустріального парку тощо.

Більше того, уряд прийняв Постанову, якою дозволив спрямовувати кошти місцевих бюджетів на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріального парку. Це свідчить про наміри держави активно розвивати сферу ІП.

Враховуючи зручність для учасників, стрімкий розвиток нормативного регулювання, запровадження стимулів та спрощення механізмів діяльності, потенційно, за наявності ефективної фінансової підтримки, індустріальні парки можуть стати дієвою основою для процесу післявоєнної відбудови та загального промислового розвитку.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти