logo-image
Зміни до закону "Про телекомунікації"

27 липня та 7 серпня 2011 року відповідно набули чинності зміни до закону України "Про телекомунікації", що були внесені до законів "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг" (далі – "Закон про спрощення умов доступу") та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" (далі – "Закон про національні комісії").

Так, відповідно до Закону про національні комісії змінено найменування органу державного регулювання у сфері телекомунікацій з "Національної комісії з питань регулювання зв'язку" на "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" (далі – "НКРЗІ"). Разом зі зміною офіційної назви національної комісії було розширено повноваження НКРЗІ, до яких було віднесено регулювання діяльності у сфері інформатизації та передано всі повноваження Державної інспекції зв'язку у сфері державного нагляду за ринком телекомунікацій. Будь-які посилання на інспекцію зв'язку в законах, що регулюють її діяльність у цій сфері, було виключено.

Також, було прийнято зміни, спрямовані на спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг. А саме:

виключено з переліку видів діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягають ліцензуванню, діяльність з надання в користування місцевих, міжміських та міжнародних каналів електрозв'язку.

Таким чином, було зменшено кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягають ліцензуванню, з одинадцяти до восьми. Водночас, слід зазначити, що Закон про спрощення умов доступу у редакції, яка набула чинності, не повною мірою відповідає очікуванням учасників ринку телекомунікацій, оскільки спочатку було заплановано зменшити кількість видів діяльності, що вимагають отримання ліцензії, до чотирьох видів.

внесено зміни до порядку включення суб'єктів господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – "Реєстр").

Так, суб'єкти господарювання, що мають намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, яка потребує отримання ліцензії, мають одночасно із заявою на включення до Реєстру подавати до НКРЗІ заяву та пакет документів на отримання ліцензії.

Законом про спрощення умов доступу також фактично скасовано повідомний порядок початку здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що діяв до внесення змін, коли суб'єкти господарювання, які бажали здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, надсилали НКРЗ повідомлення про початок діяльності, а НКРЗ була зобов'язана внести суб'єкта господарювання до Реєстру після отримання такого повідомлення. Наразі ж НКРЗІ приймає рішення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру лише у разі відсутності встановлених законом підстав для залишення такої заяви без розгляду.

передбачено ухвалення НКРЗІ Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що міститиме перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні провайдерами діяльності у сфері телекомунікацій.

Раніше законом передбачалося встановлення спеціальних вимог (ліцензійних умов) лише для операторів, що здійснювали свою діяльність у сфері телекомунікацій на підставі відповідної ліцензії.

встановлено, що строк дії дозволу на використання номерного ресурсу для здійснення виду діяльності, що не ліцензується, становить не менше п'яти років.

Таким чином, фактично передбачено право провайдерів використовувати номерний ресурс. Водночас, Законом про спрощення умов доступу не внесено зміни до положень закону України "Про телекомунікації", які виключать можливість отримання номерного ресурсу провайдерами. Вбачається, що вказана невідповідність повинна бути усунена шляхом внесення відповідних законодавчих змін.

впроваджено принцип технологічної нейтральності щодо надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг.

Зокрема, передбачено, що оператори повинні надавати універсальні телекомунікаційні послуги з використанням як технологій проводового, так і безпроводового доступу. Раніше передбачалося використання тільки технологій проводового доступу. Крім того, Закон про спрощення умов доступу уповноважує НКРЗІ приймати рішення щодо покладання обов'язків стосовно розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам не тільки на операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище, а й на операторів, що мають істотну перевагу на ринках відповідних телекомунікаційних послуг.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до юриста Анни Новодворської
.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти