logo-image
МКАС – компетентний орган!

Аналіз «Правил» від 27 жовтня 2011 року

Виділяють два види арбітражу: інституційний та ad hoc. Основна відмінність арбітражу ad hoc полягає в тому, що він створюється для розгляду конкретної справи, а після її вирішення припиняє своє існування. Оскільки арбітраж ad hoc не знаходиться під егідою конкретної інституції, то він не має свого регламенту, а отже і своїх постійних правил проведення арбітражу. Сторони можуть самостійно скласти правила для свого арбітражу ad hoc, однак це потребує неабиякого досвіду та практики, які не завжди доступні сторонам та ще й можуть призвести до досить незадовільних наслідків.

У 1976 році ЮНСІТРАЛ прийняв Арбітражний регламент (далі - Регламент ЮНСІТРАЛ), який мав на меті допомогти сторонам під час розгляду справ у рамках ad hoc процедури. У 2010 році Регламент ЮНСІТРАЛ був прийнятий у новій редакції. Незважаючи на те, що Регламент ЮНСІТРАЛ регулює процедуру обрання арбітрів, іноді виникають ситуації, коли сторони не можуть обрати арбітрів. З цією метою у Регламенті ЮНСІТРАЛ у ст. 6 передбачена можливість звернутися за допомогою до appointing authority (компетентного органу). Компетентним органом зазвичай є дійсний інституційний арбітраж. Компетентний орган допомагає сторонам обрати арбітрів та виконує деякі інші послуги в рамках арбітражної процедури ad hoc. Сторони можуть самостійно визначати компетентний орган в арбітражному застережені або після початку арбітражної процедури.

Практика сприяння арбітражам ad hoc, які проводяться за Регламентом ЮНСІТРАЛ, з боку постійних арбітражних центрів достатньо поширена у світі. Тому на допомогу арбітражу ad hoc значна кількість інституційних арбітражних інституцій (Міжнародна торгова палата, Лондонський міжнародний арбітражний суд, Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП Російської Федерації) прийняли спеціальні правила.

Метою таких правил є допомога сторонам у призначенні арбітрів у рамках процедури ad hoc та його роботи, а саме -процедури призначення арбітрів (прийняття рішень про їхній відвід або припинення повноважень), надання приміщень для слухання, необхідного технічного сприяння, забезпечення процесу послугами перекладача, оформлення і розсилання документів. Український Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі - МКАС) не став винятком, і з метою посилення своєї ролі в наданні допомоги арбітражам ad hoc за Регламентом ЮНСІТРАЛ прийняв Правила з надання сприяння Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України арбітражу відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ (далі - Правила), затверджені 27 жовтня 2011 року. Основна мета Правил полягає у створенні належної правової бази для надання допомоги МКАС арбітражу ad hoc на основі Регламенту ЮНСІТРАЛ. Відповідне типове арбітражне застереження, рекомендоване для застосування в договорі, звучить таким чином:

«Будь-який спір, розбіжність або вимога, що виникає з даного договору або стосується його, або з його порушення, припинення або недійсності, підлягає вирішенню в арбітражі відповідно до чинного у даний час Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. Компетентним органом визнано Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України».

Призначення та відвід арбітрів

Для призначення арбітра відповідно до Правил сторона має подати до МКАС (1) прохання про призначення, (2) копії повідомлення про арбітраж і відповіді на повідомлення про арбітраж, (3) копію договору, з якого або щодо якого виник спір і (4) копію угоди про арбітраж, якщо арбітражне застереження не міститься в договорі. Прохання про призначення арбітра вважається отриманим, коли до МКАС надійшли всі необхідні документи. Також у разі потреби МКАС може запитувати від кожної зі сторін додаткову інформацію, яку він вважає необхідною для виконання своїх функцій. Призначення арбітра здійснюється протягом шістдесяти днів після отримання такого прохання з урахуванням вимог до кваліфікації арбітра, що визначені в угоді сторін, характеру спору, а також будь-яких інших деталей, які можуть забезпечити призначення незалежного і неупередженого арбітра. Таке призначення здійснюється Головою МКАС, а за його відсутності - одним із заступників Голови МКАС.

Якщо при формуванні арбітражу з трьох арбітрів при призначенні кожною стороною по одному арбітру одна зі сторін не здійснює таке призначення у встановлений термін, то МКАС здійснює вказане призначення протягом тридцяти днів після отримання прохання іншої сторони про призначення другого арбітра. При цьому МКАС уповноважений призначати другого арбітра на власний розсуд. Якщо у випадку заміни арбітра отримано прохання про призначення нового арбітра, МКАС може здійснити таке призначення з дотриманням Правил.

Питання про відвід або припинення повноважень арбітра вирішується Президією МКАС.

Організаційні питання

На прохання сторін або складу арбітражу МКАС може надавати організаційне сприяння в арбітражному розгляді на підставі Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, включаючи виконання таких функцій:

- направлення документів сторонам і арбітрам;

- допомога складу арбітражу у визначенні дати, часу й місця слухання справи і направлення завчасного повідомлення сторонам про слухання;

- надання приміщень для слухання справи і нарад складу арбітражу;

- здійснення машинописних робіт;

- забезпечення послугами перекладача;

- посвідчення підписів арбітрів на арбітражному рішенні печаткою МКАС та підписом його генерального секретаря;

- отримання авансу арбітражних витрат і його подальше перерахування з урахуванням встановленого розподілу таких витрат;

- зберігання матеріалів арбітражної справи;

- надання іншої допомоги, наскільки таке можливо.

Плата за надання послуг

За виконання функцій компетентного органу щодо призначення арбітра, прийняття рішення щодо відводу або припинення повноважень арбітра МКАС стягує в кожному з цих випадків збір незалежно від суми позову в розмірі 1000 доларів США.

Розмір збору за надання організаційного сприяння в арбітражному розгляді також обчислюється в доларах США і визначається залежно від ціни позову, характеру та обсягу функцій, прохання про виконання яких заявлено сторонами або складом арбітражу. В будь-якому разі, розмір збору не може перевищувати шкалу адміністративних витрат, встановлену Президією Торгово-промислової палати України в аналогічних справах, що розглядаються МКАС.

З огляду на викладене, можна дійти висновку, що прийняття таких Правил є кроком уперед для розвитку міжнародного арбітражу та допомоги у вирішенні спорів через арбітраж ad hoc в Україні.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти