logo-image
Україна адаптує ядерне законодавство до вимог ЄС

20 вересня 2022 року Парламент України у першому читанні схвалив три законопроєкти: №6425, №5860, №3869, які вносять декілька важливих змін у законодавство у сфері ядерної енергетики для його гармонізації з правом ЄС, зокрема:

  1. оптимізацію дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії
  2. зміну компетенції Державної інспекції ядерного регулювання України (надалі – Держатомрегулювання) та вдосконалення термінів у сфері використання ядерної енергії
  3. запровадження діяльності експертів з радіаційного захисту

Оптимізація дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії

Законопроєкт №6425 "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"" врегульовує видачу дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії відповідно до Директиви Ради 2013/59/Євратом.

Зміни передбачають:

  • інформування про намір провадження діяльності з використання джерел іонізованого випромінювання
  • підстави залишення заяви на отримання заяви без розгляду
  • зміну строків для перевірки документів поданих для впровадження різних видів діяльності у сфері використання ядерної енергії
  • порядок вилучення документів з ліцензійних справ
  • виключення можливості переоформлення ліцензії
  • зміну підстав для внесення змін до ліцензії

Зміна компетенції Держатомрегулювання та вдосконалення термінів у сфері використання ядерної енергії

Законопроєкт №5860 "Про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"" гармонізує терміни, які використовуються у законі з правом ЄС.

Окрім цього змінюється компетенція Держатомрегулювання.

Держатомрегулювання більше не затверджуватиме перелік документів, необхідних для радіологічного контролю на державному кордоні. Наразі такий контроль здійснюють ДПС України спільно з Держекоінспецією України, а Держатомрегулювання не залучається до такого контролю. До того ж у законі радіологічний контроль на державному кордоні не відноситься до видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Держатомрегулювання також організовуватиме оцінку своєї діяльності та законодавства у сфері використання ядерної енергії. Така оцінка проводитиметься не рідше одного разу на десять років за участю міжнародних експертів. Інспекція також інформуватиме за запитом іноземних держав про результати такої оцінки.

Запровадження діяльності експертів з радіаційного захисту

Законопроєкт №3869 "Про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо експерта з радіаційного захисту"" запроваджує інститут експертів з радіаційного захисту. Такі особи зможуть надавати консультації суб'єктам у сфері використання ядерної енергетики з питань дотримання ядерної та радіаційної безпеки. Залучення таких експертів зокрема передбачено Директивою Ради 2013/59/Євратом.

Законопроєкт також встановлює порядок подання документів для підтвердження компетентності та підстави для такої відмови. Особа, яка бажає стати експертом з радіаційного захисту має подати заяву з переліком відповідних документів до Держатомрегулювання. Інспекція протягом одного місяця ухвалює рішення про визнання або відмову у визнанні компетентності. Визнання компетентності надається строком до п'яти років з можливістю поновлення.

Уряд також має затвердити положення, де визначатимуться вимоги до обсягу знань, навичок експертів та їх кваліфікаційні характеристики.

Вищезазначені зміни у ядерному законодавстві ще більше наблизили українське законодавство до європейського та будуть сприяти розвитку цієї сфери.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Asters Ярослава Петрова.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти