logo-image
Новий закон про колективні угоди та договори

23 лютого 2023 року Парламент прийняв новий Закон України "Про колективні угоди та договори" (далі – "Закон"), який відповідає законодавству Європейського Союзу. Більшість положень Закону набувають чинності через 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Пропонуємо ознайомитись із ключовими змінами, які запроваджує Закон:

  • Запропоновано поняття галузевих угод обмеженої дії, які можуть укладатися в певних галузях за відсутності репрезентативних сторін галузевого рівня.
  • До участі в консультаціях на усіх рівнях з приводу укладення колективних угод чи договорів можуть залучатись громадські об'єднання, мета та напрями статутної діяльності яких відповідають предмету консультацій. За рішенням сторін до участі в переговорному процесі можуть залучатись державні колегіальні органи, якщо саме їхніми рішеннями регулюються умови праці.
  • Дія колективного договору може бути призупинена на визначений строк за рішенням сторін договору, а також зупинена на час дії форс-мажорних обставин, перелік яких наводиться у колективному договорі.
  • Передбачено механізм поширення колективних договорів на працівників, що не є членами профспілок. На таких працівників обов’язково поширюються положення колективного договору з питань, що відповідно до законодавства та обов’язкових для сторін колективних угод регулюються колективними договорами. Умови поширення інших положень колективних договорів визначаються цими колективними договорами.
  • Визначено співвідношення різних угод, які одночасно поширюються на роботодавця і працівника. Зокрема, якщо наявні декілька галузевих (міжгалузевих) угод, застосуванню підлягає та, яка укладена за участю центральних органів виконавчої влади та репрезентативних суб'єктів сторін соціального діалогу. При одночасному поширенні галузевої (міжгалузевої) та територіальної угоди, застосовується лише галузева. Однак, в будь-якому випадку, положення іншої угоди повинні застосовуватись у частині, що забезпечує вищий рівень гарантій та пільг працівникам.
  • Уточнено механізми надання первинним профспілковим організаціям приміщень, матеріально-технічних засобів, відрахувань із фонду заробітної плати працівників та утримання членських внесків.

15 квітня 2023 року набувають чинності та діють виключно на період дії воєнного стану окремі положення Закону, які стосуються спрощеного порядку підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін соціального діалогу.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радниці Asters Інеси Летич та юристки Ірини Шапошнікової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти