logo-image
Національний банк виключив із режиму ліцензування платежі українських поручителів на користь позикодавців-нерезидентів

25 липня 2011 року Національним банком України (далі – "НБУ") було схвалено зміни до положення, затвердженого постановою Правління НБУ №266 від 17 червня 2004 року (далі – "Зміни"), відповідно до яких з режиму ліцензування виключено платежі поручителів-резидентів позикодавцям-нерезидентам, за якими до цього вимагалося отримання індивідуальної ліцензії НБУ (далі – "Виключення"). Виключення стосується випадків, коли переказування коштів здійснюється в межах забезпечених порукою зобов'язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором та умовами, на яких він зареєстрований НБУ. Зміни набули чинності 5 вересня 2011 року.

Невирішене питання

Згідно з законодавством України, позичальники-резиденти можуть отримувати фінансування від кредиторів, які не є банками або фінансовими установами, лише у формі позик, що не вважаються кредитами. Незважаючи на спільні риси позик та кредитів, вони є різними видами операцій в Україні. Позики часто використовуються в якості інструментів фінансування з пов'язаними особами-нерезидентами (та іменуються "корпоративними кредитами" за кордоном). Причому, як видається, Виключення стосується тільки платежів поручителів за кредитами і не застосовується до платежів за позиками. Таким чином, платежі за договорами поруки щодо позик потребують отримання індивідуальної ліцензії НБУ. Водночас, враховуючи непереконливість цієї позиції, відповідне питання може бути остаточно вирішене шляхом надання НБУ подальших роз'яснень.

Передісторія

Режим ліцензування платежів за договорами поруки було запроваджено НБУ відповідно до його офіційного листа-роз'яснення, датованого 15 листопада 2010 року (далі – "Лист"). У своєму Листі НБУ зазначив, що поручитель-резидент, який не є банківською або фінансовою установою, зобов'язаний отримати індивідуальну ліцензію НБУ для здійснення платежу іноземному кредиторові. Попри те, що Лист формально не запроваджував нових нормативних правил, а радше містив тлумачення НБУ чинного валютного законодавства, українські банки суворо дотримувалися підходу, зазначеного в Листі, під час обслуговування платежів за договорами поруки, укладеними до та після дати видачі Листа НБУ.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка, до:

Армена Хачатуряна
старшого партнера

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти