logo-image
Національний Банк України пом'якшив валютні обмеження для бізнесу

На початку травня 2024 року Національний банк України (НБУ) оголосив про нову хвилю пом'якшень валютних обмежень – найбільшу з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. До нового пакету змін, введених Постановою НБУ №56 від 3 травня 2024 року (Постанова №56), яка набрала чинності 4 травня 2024 року, ввійшли наступні заходи валютної лібералізації.

1. ДОЗВІЛ НА ЧАСТКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТІВ, ОТРИМАНИХ ДО                20 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ 

Пом’якшення обмежень на обслуговування «старих» зовнішніх кредитів, отриманих до 20 червня 2023, є чи не найбільш очікуваним заходом від НБУ. Постановою №56 було дозволено резидентам-позичальникам погашати проценти за вищезгаданими кредитами за таких умов:

  • за одним кредитним договором дозволяється здійснювати процентні платежі (прострочені станом на 1 травня 2024 року) в розмірі не більше 1 000 000 євро (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті) протягом одного календарного кварталу (цей ліміт не застосовується до планових процентних платежів, строк сплати яких припадає після 30 квітня 2024 року)
  • у позичальника немає простроченої заборгованості за кредитним договором станом на 24 лютого 2022 року
  • кошти для сплати таких процентних платежів не були залучені за рахунок кредитів/фінансової допомоги від резидентів
  • не допускається дострокове погашення процентів, а також перенесення дат погашення минулих процентних платежів на дати після 24 лютого 2022

Вказані пом'якшення спрямовані на зменшення ризику дефолтів серед українських позичальників та покращення умов для залучення нового капіталу.

2. СПРОЩЕННЯ УМОВ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ, ОТРИМАНИХ ПІСЛЯ                         20 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ

НБУ зняв частину обмежень щодо можливості придбання іноземної валюти з метою обслуговування кредитів від нерезидентів, отриманих після 20 червня 2023 року. Відтепер резиденти-позичальники мають можливість вільно купувати іноземну валюту з метою сплати процентів в незалежності від строку користування зовнішнім кредитом. Щодо основної суми, то обов'язок її погашення винятково за рахунок власної іноземної валюти збережено лише щодо короткострокових кредитів, строк користування яких не перевищує одного року.

3. СКАСУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Постанова №56 дозволяє вільно придбавати та переказувати іноземну валюту з метою оплати імпорту усіх видів товарів, послуг та робіт. До вказаних змін резиденти України мали можливість оплачувати лише товари, включені до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року №153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". У зв’язку з цим також очікується скасування вищевказаної постанови Кабінетом Міністрів України.

4. ДОЗВІЛ РЕПАТРІЮВАТИ ДИВІДЕНДИ

З початку повномасштабного вторгнення іноземні інвестори були позбавлені можливості отримати на свої рахунки за кордоном дивіденди, нараховані в Україні. Однак, відтепер НБУ дозволив переказ коштів за кордон з метою виплати дивідендів за результатами діяльності за період, що починається з 01 січня 2024 року. Вказане пом'якшення не стосується розподілу прибутку, отриманого за минулі періоди, та/або резервного капіталу.

Окрім цього репатріація вказаних дивідендів можлива лише за наступних умов:

  • переказ іноземної валюти з метою виплати дивідендів здійснюється безпосередньо на рахунки іноземних інвесторів за кордоном, у тому числі через депозитарну систему України
  • протягом календарного місяця сума повернених дивідендів не може перевищувати 1 000 000 євро (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

Вказане пом'якшення набере чинності 13 травня 2024 року.

5. ЗНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ ЗА ЛІЗИНГОМ/ОРЕНДОЮ

Постанова №56 дозволяє резидентам України здійснювати перекази за кордон для розрахунків за договорами лізингу/оренди без будь-яких додаткових обмежень щодо предмета договору та дати його укладення. Раніше було дозволено здійснювати транскордонні перекази лише з метою оплати лізингу/оренди транспортних засобів.

6. ДОЗВІЛ ПЕРЕКАЗУВАТИ ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ НА КОРИСТЬ МАТЕРИНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Регулятор надав можливість представництвам іноземних авіакомпаній та міжнародних карткових платіжних систем здійснювати перекази на користь материнських компаній в сумі, що не перевищує 5 000 000 євро в еквіваленті протягом календарного місяця.

Запроваджений НБУ пакет пом'якшень свідчить про позитивні тенденції у фінансовій системі України. Зміни спрямовані на покращення умов ведення підприємницької діяльності та залучення іноземного капіталу в економіку України. Разом з тим, значна частина валютних обмежень досі продовжує діяти, а відтак валютні операції і надалі підлягають ретельному аналізу на відповідність чинним вимогам.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Asters Романа Степаненка або радниці Катерини Олійник.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти