logo-image
Спрощення режиму регулювання трудових відносин

19 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України 2434-IX (далі – "Закон"), який передбачає спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність. Закон буде діяти лише на період воєнного стану.

На кого поширюється спрощений режим?

Спрощений режим може застосовуватись на добровільних засадах у двох випадках:

  • якщо роботодавець є суб'єктом малого або середнього підприємництва з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб
  • якщо розмір заробітної плати працівника становить понад 8 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на серпень 2022 року – 52 000 гривень)

Що передбачає спрощений режим?

Сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати питання щодо виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати, заохочувальних виплат, норм робочого часу та відпочинку, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій трудового характеру.

На роботодавців, які застосовують спрощений режим, не поширюються вимоги законодавства щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчої документації, в тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, якщо такі  врегульовані трудовим договором.

Як закріплюється спрощений режим між працівником та роботодавцем?

Працівники і роботодавці, на яких поширюється спрощений режим, укладають трудовий договір у письмовій або електронній формі.

Умови трудового договору про спрощений режим

Трудовий договір може бути як безстроковим, так і строковим.  При цьому, останній укладається на визначений строк або на час виконання певної роботи.

Закон визначає також перелік істотних умов трудового договору, які є обов'язковими для закріплення в договорі, серед іншого, місце роботи, обов’язки працівника, умови оплати праці, режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, тривалість основної щорічної відпустки, умови праці, строки повідомлення про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, порядок та форма обміну інформацією між роботодавцем і працівником тощо.

Окрім цього, трудовий договір може передбачати підстави та порядок залучення працівника до роботи у надурочний і нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні із зазначенням розміру оплати за таку роботу. При цьому розмір такої оплати не може бути меншим від розміру, визначеного КЗпП України. Залучення працівника до надурочних робіт не потребує дозволу профспілки.

Відпустки при спрощеному режимі

Закон дозволяє на прохання працівника надати йому повну щорічну відпустку або поділити її на частини будь-якої тривалості. Водночас за сімейними обставинами працівник може отримати відпустку на термін більший ніж 15 календарних днів на рік, якщо така умова передбачена трудовим договором.

Заробітна плата за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не буде узгоджено у трудовому або колективному договорі.

Припинення трудового договору при спрощеному режимі

У трудовому договорі сторони на власний розсуд можуть визначити підстави його припинення, які не передбачені КЗпП України.

Однак, якщо трудовий договір припиняється з ініціативи роботодавця через підстави, які не передбачені КЗпП України, то він повинен обґрунтувати (зазначити) причини. У цьому випадку Закон також зобов'язує роботодавця виплатити працівнику компенсацію в розмірі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше:

  • половини мінімальної заробітної плати, якщо стаж роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів
  • мінімальної заробітної плати, якщо стаж роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів
  • трьох мінімальних заробітних плат, якщо стаж роботи працівника у цього роботодавця становить понад один рік
  • п’яти мінімальних заробітних плат, якщо стаж роботи працівника у цього роботодавця становить понад два роки

Спосіб розірвання такого трудового договору – підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику офіційного повідомлення про розірвання трудового договору у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення.

Згода профспілки на розірвання трудового договору не потребується, окрім випадків звільнення працівників, обраних до профспілкових органів.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радниці Asters Інеси Летич та юристки Ірини Шапошнікової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти