logo-image
Останні зміни законодавства України у сфері будівництва

За останні 3 місяці 2019 року Верховною Радою України були прийняті численні зміни у будівельне законодавство.

Зокрема, були істотно змінені такі Закони України:

1)    "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999 №687-XIV. Змінами передбачено, що обов’язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві будуть затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури. Зміни набули чинності 01.12.2019 року.

2)    "Про будівельні норми" вiд 11.05.2009 №1704-VI. Найголовнішими змінами є те, що введені параметричний,  розпорядчий та цільовий методи нормування у будівництві. Окрім того, тексти державних будівельних норм, включені до центрального фонду будівельних норм, та галузевих будівельних норм, включених до фондів галузевих будівельних норм, мають бути оприлюднені на офіційних веб-сайтах відповідних суб’єктів нормування у будівництві. Доступ до таких текстів буде безоплатним. Зміни набули чинності 19.10.2019 року.

3)    "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 №3038- VI. У відповідності до останніх змін, внесених до закону, детальний план території у межах населеного пункту буде розглядатися та затверджуватися виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – відповідною сільською, селищною, міською радою, крім випадків, передбачених цим Законом. Детальний план території в межах населеного пункту щодо земель державної власності, що підлягають передачі в оренду для цілей здійснення державно-приватного партнерства, зокрема концесії, буде розглядатися та затверджуватися відповідною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.  Зміни набули чинності 01.12.2019 року.

  

Були прийнятті Верховною Радою:

1)    20.09.2019 - Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (законопроект №1059 від 29.08.2019), який був підписаний Президентом України 11.10.2019, набрав чинності 17.10.2019. Ним більш детально буде врегульовано право довірчої власності та змінено (суттєво зменшено, а в деяких випадках повністю відмінено) право пайової участі.

2)    17.10.2019 Закон України "Про удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва запровадження єдиної електронної системи" (законопроект №1081), який був підписаний Президентом України 14.11.2019 та набув чинності 01.12.2019. Вказаним законом було змінено регулювання щодо: 1) визначення умов забудови (здійснення будівництва) та використання землі на приаеродромній території; 2) запроваджено електронний кабінет у будівництві; 3) було запроваджено реєстр будівельної діяльності, який включатиме містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування та технічних умов, інформацію про ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, інформацію про професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, інформацію про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, інформацію про об’єкти будівництва та закінчені будівництвом об’єкти, відомостей про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень на проведення професійної атестації, про саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності; контрольні примірники будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, кодексів усталеної практики, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, відомості про державний архітектурно-будівельний нагляд, статистичні дані.

До того, зміни були прийняті і до Постанови КМУ від 07.06.2017 №406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію», якими передбачено, що будівництво тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними не потребує дозвільних документів

 

Додатково, було прийнято ряд нових Державних будівельних норм (ДБН). Зокрема:

1)    Зміни у ДБН В.2.2-20:2008 щодо проектування готелів

2)    Зміни у ДБН В.2.5-56:2014 щодо системи протипожежного захисту

3)    Нові ДБН щодо житлових будинків В.2.2-15:2019

4)    Нові ДБН щодо планування і забудови територійБ.2.2-12:2019

5)    Зміни у ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» 

 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Анжеліки Лівіцької.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти