logo-image
Парламент ухвалив Закон про управління відходами

20 червня 2022 року Парламент ухвалив Закон України "Про управління відходами", який регулює відносини, пов'язані із запобіганням утворенню відходів в Україні, а також з управлінням  відходами, що перевозяться через територію України, вивозяться за її межі та ввозяться в Україну з метою відновлення, у тому числі рециклінгу.

Закон визначає такі операції з управління відходами:

 • збирання
 • перевезення
 • відновлення
 • видалення

Запроваджується ієрархія управління відходами, ланками якої є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Також закон закріплює принцип "забруднювач платить", відповідно до якого утворювач або власник відходів покриває витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення та оброблення, включаючи витрати на створення та утримання об’єктів оброблення відходів.

Водночас закон передбачає розширену відповідальність виробників продукції, у результаті споживання/використання якої утворюються відходи упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, мастил (олив), шин, текстилю тощо. Запроваджується система розширеної відповідальності, яка покладає на таких виробників зобов'язання, що можуть виконуватись:

 • колективно через організацію колективної розширеної відповідальності виробників
 • індивідуально через організацію індивідуальної розширеної відповідальності виробника

Організації розширеної відповідальності виробника утворюються виробниками як неприбуткові організації та виконують зобов’язання з розширеної відповідальності від імені виробників.

Крім того, закон передбачає встановлення цільових показників щодо збирання, підготовки відходів до повторного використання та рециклінгу або іншого відновлення. У разі їх недосягнення виробники несуть адміністративно-господарську відповідальність, встановлену законом.

Окремі положення передбачені щодо виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений. Зокрема, власник або користувач земельної ділянки, на якій виявлено такі відходи, невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення таких відходів, інформує про це орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади, які, в свою чергу, із залученням Держекоінспекції та Нацполіції встановлюють утворювача або власника виявлених відходів. Порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений, визначається Кабінетом Міністрів України.

Також закон встановлює перелік прав та обов'язків для утворювачів відходів (крім домогосподарств), суб’єктів господарювання, повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері запобігання утворенню та управління відходами.

Окремі вимоги встановлюються для суб’єктів господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Щодо управління побутовими відходами закон передбачає визначення у територіальних громадах адміністратора послуги з управління побутовими відходами (виключно комунальне підприємство).

Окремо закон закріплює пооження щодо ліцензійної та дозвільної систем у сфері управління відходами.

Так, суб’єкти господарювання для здійснення операцій з оброблення відходів зобов’язані отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів до початку своєї діяльності. Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Транскордонне перевезення таких відходів як:

 • небезпечні відходи
 • побутові відходи
 • залишки внаслідок спалювання побутових відходів
 • відходи пластику та його сумішей (крім пластикових відходів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України)

здійснюється на підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення відходів.

Транскордонне перевезення відходів, крім тих, що зазначені вище, здійснюється на підставі висновку на транскордонне перевезення відходів.

Перелік документів, які додаються до заяв про отримання відповідних дозволів, письмової згоди (повідомлення) та висновків встановлені законом.

Водночас господарська діяльність з управління небезпечними відходами здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії. До такої ліцензованої діяльності належить:

 • комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів
 • збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшого їх експорту з метою їх оброблення або видалення.

Також передбачається розробка планів управління відходів на національному, регіональному, місцевому рівнях та на рівні підприємств, установ та організацій.

Окремі положення закону встановлюють відповідальність за порушення законодавства у сфері управління відходами та передбачають перелік видів відповідних порушень.

Слід зауважити, що управління окремими видами відходів, що утворилися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природного або воєнного характеру, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

За винятком окремих положень закон набирає чинності через 12 місяців з дня його опублікування.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радниці Asters Анжеліки Лівіцької та юристки Вікторії Курус.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти