logo-image
Новели у виконавчому провадженні

В процесі реформування системи виконавчого провадження було прийнято Закон України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (надалі - "Закон про виконавців") та Закон України "Про виконавче провадження" (надалі - "Закон про виконавче провадження"), які були опубліковані в червні 2016 року та наберуть чинності з 5 жовтня 2016 р.

Найбільшими революційними змінами, передбаченими реформою, є впровадження інституту приватних виконавців та правового поля для регулювання їхньої діяльності.

Кваліфікаційні вимоги до приватних виконавців

Приватний виконавець виступатиме суб'єктом незалежної професійної діяльності. Приватним виконавцем зможе стати громадянин України, який досяг 25-річного віку, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. Відомості про приватних виконавців будуть міститися у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.

Обсяг повноважень

Приватний виконавець здійснюватиме примусове виконання всіх рішень, крім рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною, рішень, за якими боржником є держава, державні органи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету, рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини, рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності, рішень про виселення та вселення фізичних осіб, рішень про конфіскацію майна та інших випадків, прямо встановлених Законом про виконавче провадження та Законом про виконавців.

Приватний виконавець буде уповноважений зберігати кошти, цінні папери або інші цінності, що вилучаються у боржника за результатами вчинення виконавчих дій, для подальшої їх передачі стягувачу. Для зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам приватний виконавець відкриває у державному банку окремий рахунок.

Для здійснення виконавчих дій виконавець отримає право доступу не тільки до інформації щодо стану банківських рахунків боржника, а й щодо руху коштів та операцій за його рахунками за конкретний проміжок часу, інформації про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в оренду індивідуального банківського сейфа. Виконавець матиме також безпосередній доступ до державних баз даних і реєстрів, що містять інформацію, у тому числі конфіденційну, про боржників, їхнє майно, доходи та кошти.

Оплата послуг, гарантії та відповідальність приватних виконавців

За вчинення виконавчих дій приватний виконавець отримуватиме винагороду, що складається з (і) основної (у вигляді фіксованої суми (для виконання рішень немайнового характеру) або відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом) та (іі) додаткової (встановлюється угодою між приватним виконавцем та стягувачем). Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України. Основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом.

Законом гарантується однаковий захист приватних та державних виконавців у випадку вчинення опору виконавцю, заподіяння тілесних ушкоджень, насильства або погрози застосування насильства стосовно нього у зв'язку з примусовим виконанням ним рішень. Приватний виконавець з метою належного виконання своїх обов'язків має право за вмотивованим клопотанням залучати працівників поліції для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій.

Міністерство юстиції здійснюватиме контроль за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових (проводяться не частіше одного разу на два роки) і позапланових перевірок (проводяться, наприклад, на підставі письмових звернень учасників виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця). Крім того, при Міністерстві юстиції буде утворена Дисциплінарна комісія приватних виконавців. Накладення дисциплінарних стягнень може призвести до зупинення діяльності приватного виконавця на строк до шести місяців або припинення його діяльності.

Наслідки невиконання рішення

Запроваджено штрафні санкції за невиконання боржником без поважних причин у встановлені строки вимог виконавця у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (145 тис. грн.) для фізичних осіб, 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (290 тис. грн.) для посадових осіб, 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (435 тис. грн.) для юридичних осіб зі встановленням нового строку виконання. У разі повторного невиконання рішення накладається штраф у подвійному розмірі та повідомляється до органів досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення.

Інші новели виконавчого процесу

Законом про виконавче провадження також передбачені наступні нововведення:

Створення Єдиного реєстру боржників — бази даних про боржників, яка повинна вестися з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, будуть відкритими та розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції. Вилучено положення щодо стадії добровільного виконання, тому відкриття виконавчого провадження може здійснюватися виключно для примусового виконання. Збільшено строк для пред'явлення виконавчих документів до виконання з одного року до трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Встановлено можливість передати виконавчий документ за заявою стягувача від одного приватного виконавця іншому або відповідному органу державної виконавчої служби, або від органу державної виконавчої служби – приватному виконавцю.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до керуючого партнера Олексія Дідковського та радника Ярослава Петрова.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти