logo-image
Нові зміни у законодавстві щодо розвитку установок зберігання енергії

30 вересня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) внесла зміни до Кодексу системи передачі щодо правового регулювання установок зберігання енергії (далі – УЗЕ). Зміни були внесені завдяки Закону України № 2046–IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії", який набув чинності 16 червня 2022 року.

Зміни, які внесені НКРЕКП передбачають:

  1. порядок приєднання, встановлення та експлуатації УЗЕ
  2. можливість оператора системи передач мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати УЗЕ

 

a) порядок приєднання, встановлення та експлуатації УЗЕ

До системи передачі можуть бути приєднанні УЗЕ на рівні напруги 110 кВ і вище, номінальна (встановлена) потужність яких перевищує 20 МВт та установки на рівні напруги 110 кВ і вище, потужність яких становить 20 МВт та менше відповідно до техніко-економічного обґрунтування.

Зміни також передбачають проведення операторами УЗЕ випробувань для підтвердження відповідності вимогам Кодексу системи передачі. Після проведення таких випробувань подається звіт та імітаційні моделі до оператора системи передач (далі – ОСП). ОСП має право проводити власні моделювання відповідності установок на підставі звітів та вимірів, які були подані їхніми операторами.

Дещо відрізняються процедури підключення УЗЕ з різною потужністю.

Якщо УЗЕ потужністю менше ніж 1 МВт приєднується до електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення, то оператору необхідно подати до ОСП повідомлення з відповідними додатками. Після чого ОСП протягом 5 робочих днів оформлює паспорт точки передачі.

У випадку приєднання УЗЕ потужністю понад 1 МВТ до електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення, оператору потрібно розробити завдання на проєктування, яке подається до ОСП. Після чого ОСП узгоджує проєктну документацію в частині вимог, що були надані оператору УЗЕ при погодженні завдання на проєктування. Згодом за результатами розгляду проєктної документації надається узагальнене технічне рішення. ОСП повинен безкоштовно обстежити установку на відповідність узгодженій проєктній документації після отримання повідомлення про встановлення і приєднання УЗЕ. Якщо ж відсутні зауваження, то ОСП протягом 5 робочих днів з дня складання акту про обстеження оформлює паспорт точки передачі.

Між операторами установок та ОСП укладаються договори про надання послуг з передачі електричної енергії та з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. Оплата за такі послуги здійснюватимуться відповідно до тарифів, які затверджуються НКРЕКП.

b) можливість оператора системи передач мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати УЗЕ

Зміни до Кодексу системи передачі передбачають чіткий алгоритм для ОСП щодо отримання УЗЕ на праві власності. Це обумовлено ліцензійними обмеженнями для господарської діяльності із передачі електричної енергії. Спершу ОСП подає запит до НКРЕКП на отримання згоди мати у власності такі установки. Рішення регулятора про надання згоди на такий запит повідомляється Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

У такому разі НКРЕКП проводить публічні консультації не рідше одного разу на 5 років щодо існуючих УЗЕ для оцінки заінтересованості інших сторін в інвестуванні в такі установки. Такі публічні консультації не поширюються на установки, які є повністю інтегрованими елементами мережі ОСП та не використовуються для балансування або управління перевантаженнями.

Якщо інші сторони не виявлять зацікавленості в інвестуванні в УЗЕ, то в ОСП залишається право мати у власності установки принаймні до проведення наступних публічних консультацій.

Якщо ж НКРЕКП встановить, що інші сторони зацікавлені та спроможні інвестувати та розвивати УЗЕ, то ОСП має організувати аукціон по продажу своїх установок.

Внесення таких змін у Кодекс системи передачі дасть поштовх у розвиток ринку електричної енергії в Україні.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Asters Ярослава Петрова.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти