logo-image
Спрощено доступ до землі для реалізації проектів альтернативної енергетики

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" №2628-VIII від 23 листопада 2018 року ("Закон") (набрав чинності 1 січня 2019 року), та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі"  № 2314-VIII від 1 березня 2018 року ("Закон щодо дерегуляції") (набрав чинності 1 квітня 2018 року) було спрощено доступ до земельних ділянок для розміщення об'єктів альтернативної енергетики. 

Згідно з Законом, починаючи з 1 січня 2019 року, можна розміщати об'єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), на землях віднесених  до земель "промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення" незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок. 

Отже, без зміни цільового призначення земель, окрім земель енергетики, можна буде розміщувати об'єкти альтернативної енергетики на земельних ділянках такого призначення: 

  • землі промисловості, код 11;
  • землі транспорту, код 12;
  • землі зв'язку, код 13;
  • землі оборони, код 15. 

Законом щодо дерегуляції були внесені зміни до статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" № 3038-VI від 17 лютого 2011 року, які передбачають надання земельної ділянки для розміщення лінійних об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі, зв'язку) за відсутності плану зонування або детального плану території. Це означає, що розробка детальних планів територій для земельних ділянок, які відводяться для цілей розміщення лінійних об'єктів, більше не вимагається. 

Зазначені зміни законодавства значно спростять та прискорять реалізацію проектів  альтернативної енергетики. 

Якщо Вас цікавить додаткова інформація щодо даного питання, звертайтесь, будь ласка, до партнера Ярослава Петрова або радника Анжеліки Лівіцької.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти